Šviečiamoji gyvulininkystės programa

Šviečiamoji gyvulininkystės programa

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) ir Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (KVIRPA) įgyvendina Šviečiamąją gyvulininkystės programą (Programa), kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste.

Įgyvendinant programą vaikai ir jaunimas bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis.

Programa skirta:

- ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikams (I modulis);

- pradinio ugdymo (1-4 klasių) moksleiviams (II modulis);

- pagrindinio ugdymo (5-8 klasių) švietimo įstaigų moksleiviams (III modulis).


Kaip vyksta programos įgyvendinimas


Paraiškos pagal Programos I–III modulius priimamos iš visų Lietuvos Respublikos teritorijos apskričių (toliau – apskritis). Iš tinkamų finansuoti paraiškų, atrenkama po vieną tinkamą finansuoti paraišką iš kiekvienos apskrities pagal kiekvieną Programos modulį (I–III). Likusios tinkamos finansuoti paraiškos dalyvavimui Programoje atrenkamos neatsižvelgiant į apskritį.
Atrinktos įstaigos aprūpinamos (organizatorių lėšomis) mokomąja medžiaga ir priemonėmis, skirtomis vaikus ir jaunimą šviesti apie gyvulininkystę.
Įgyvendinantys Programos I modulį savarankiškai vykdo šviečiamąją veiklą savo švietimo įstaigoje pagal suteiktą mokomąją medžiagą ir priemones bei dalyvauja KVIRPA organizuojamoje ūkinių gyvūnų parodoje arba mugėje. Įgyvendinantys II modulį taip pat savarankiškai vykdo šviečiamąją veiklą savo įstaigoje ir dalyvauja KVIRPA organizuojamoje pažintinėje išvykoje į ūkininko ūkį arba žemės ūkio bendrovę. Įgyvendinantys III modulį vykdo šviečiamąją veiklą ir dalyvauja KVIRPA organizuojamoje pažintinėje išvykoje į mokslo ir studijų instituciją.
Pasibaigus šviečiamajai veiklai, dalyvavusieji Programoje turės galimybę pademonstruoti, ką jie sužinojo apie gyvulininkystę, ir dalyvauti kūrybiniame konkurse.


Daugiau informacijos

Mus rasite socialiniame tinkle Facebook

Kristina Mockutė, Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Mokymo organizavimo skyriaus specialistė  tel. 869839542 el. p. k.mockute@litfood.lt .
Lina Šimonienė, Žemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (85)2398470, el. p. lina.simoniene@zum.lt .


TEISĖS AKTAI

Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-903 (2020 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 3D-14 redakcija).

2020 m. kovo 13 d. Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-168 „Dėl šviečiamosios gyvulininkystės programos dalyvių sąrašo patvirtinimo“.

2020 m. Šviečiamosios gyvulininkystės programos dalyvių sąrašą.

 

UŽDUOČIŲ KNYGELĖS:

Darželinukams (I modulis).

Pradinukams  (II modulis).

5-8 klasių moksleiviams (III modulis).


EDUKACINIAI FILMAI:

Darželinukams (I modulis), 1 dalis.

 

Darželinukams (I modulis), 2 dalis

Pradinukams (II modulis), 1 dalis.

Pradinukams (II modulis), 2 dalis.

5-8 klasių moksleiviams (III modulis), 1 dalis.

5-8 klasių moksleiviams (III modulis), 2 dalis.

 

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X