Šviečiamoji gyvulininkystės programa

Šviečiamoji gyvulininkystės programa

Žemės ūkio ministerija ir Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau - Agentūra) įgyvendina Šviečiamąją gyvulininkystės programą (toliau - Programa), kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste.

Įgyvendinant Programą vaikai ir jaunimas bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais, taip pat saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu bei darbo gyvulininkystės srityje galimybėmis.

Programa skirta:

- ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikams (I modulis);

- pradinio ugdymo (1-4 klasių) moksleiviams (II modulis);

- pagrindinio ugdymo (5-8 klasių) švietimo įstaigų moksleiviams (III modulis).

Kaip vyksta Programos įgyvendinimas

Paraiškos pagal Programos I–III modulius priimamos iš visų šalies apskričių. Iš tinkamų finansuoti paraiškų, atrenkama po vieną tinkamą finansuoti paraišką iš kiekvienos apskrities pagal kiekvieną Programos modulį (I–III). Likusios tinkamos finansuoti paraiškos dalyvavimui Programoje atrenkamos neatsižvelgiant į apskritį.
Atrinktos įstaigos aprūpinamos (organizatorių lėšomis) mokomąja medžiaga ir priemonėmis.
Įgyvendinantys Programos I modulį savarankiškai vykdo šviečiamąją veiklą savo švietimo įstaigoje pagal suteiktą mokomąją medžiagą ir priemones bei dalyvauja Agentūros organizuojamoje ūkinių gyvūnų parodoje arba mugėje.

Įgyvendinantys II modulį savarankiškai vykdo šviečiamąją veiklą savo įstaigoje ir dalyvauja Agentūros organizuojamoje pažintinėje išvykoje į ūkininko ūkį arba žemės ūkio bendrovę.

Įgyvendinantys III modulį savarankiškai vykdo šviečiamąją veiklą ir dalyvauja Agentūros organizuojamoje pažintinėje išvykoje į mokslo ir studijų instituciją.
Pasibaigus šviečiamajai veiklai, dalyvavusieji Programoje turės galimybę pademonstruoti, ką jie sužinojo apie gyvulininkystę ir dalyvauti kūrybiniame konkurse.

Daugiau informacijos

Mus rasite socialiniame tinkle Facebook

Neringa Janušauskienė, Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Mokymų organizavimo skyriaus specialistė  tel. +370 618 41969 el. p. n.janusauskiene@litfood.lt  
Lina Šimonienė, Žemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8-5) 239 8470, el. p. lina.simoniene@zum.lt 

Teisės aktai

Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-903 (2022 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3D-52 redakcija).

UŽDUOČIŲ KNYGELĖS:

Darželinukams (I modulis). 

Pradinukams  (II modulis).

5-8 klasių moksleiviams (III modulis).

INTERAKTYVUS ŽAIDIMAS IR VIRTUALIOS EKSKURSIJOS:

 
 

EDUKACINIAI FILMAI:

Darželinukams (I modulis), 1 dalis.

 

Darželinukams (I modulis), 2 dalis

Pradinukams (II modulis), 1 dalis.

Pradinukams (II modulis), 2 dalis.

5-8 klasių moksleiviams (III modulis), 1 dalis.

5-8 klasių moksleiviams (III modulis), 2 dalis.

 

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X