Pažymėjimai ir blankai

KAIMO VERSLO IR RINKŲ PLĖTROS AGENTŪROS IŠDUODAMŲ SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ BLANKŲ ĮKAINIAI
(patvirtinti Lietuvos Resbublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 3D-395)
 

Pavadinimas Kaina, Eur/vnt. be PVM
 Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas 1,20
 Augalų apsaugos pažymėjimas 1,16
 Profesinio pasirengimo ūkininkauti pažymėjimas 1,10


Išduodamų saugiųjų dokumentų blankų apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. VĮ-81.


Dėl papildomos informacijos kreiptis:

Mokymų organizavimo skyriaus specialistė Neringa Janušauskienė, tel. 8 618 41969, el. paštas: n.janusauskiene@litfood.lt