Pažymėjimai ir blankai

KAIMO VERSLO IR RINKŲ PLĖTROS AGENTŪROS IŠDUODAMŲ SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ BLANKŲ ĮKAINIAI
(patvirtinti Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus 
2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. KV-25)
 

Pavadinimas Kaina, Eur/vnt. be PVM
 Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo blanko išdavimas 1,20
 Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimo blanko išdavimas   1,16
 Žaliojo diplomo blanko išdavimas     11,10


Išduodamų saugiųjų dokumentų blankų apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. KV-26 (158,31KB).


Dėl papildomos informacijos kreiptis:

Mokymų organizavimo skyriaus specialistė Kristina Mockutė, tel. 8 698 39542, el. paštas: k.mockute@litfood.lt