Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklas

NEPRIKLAUSOMŲ ŽEMĖS ŪKIO KONSULTANTŲ TINKLAS

 

Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklas – tai organizacinė struktūra, vienijanti pagal nustatytus kriterijus atrinktus ūkių konsultavimo paslaugas teikiančius fizinius ir juridinius asmenis, neturinčius interesų konfliktų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai galėtų paveikti jų gebėjimą nešališkai atlikti profesines pareigas. 

Konsultantų, įtrauktų į Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklą, sąrašas (atsisiųsti)


Konsultantų įtraukimo į nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklą tvarką reglamentuoja 2023 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-72 „Dėl Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklo veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 3D-242 „Dėl Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ patvirtintas Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklo veiklos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas), kuris taip pat nustato konsultantų įsipareigojimus, konsultantų pašalinimo sąlygas, suteiktų paslaugų kokybės vertinimo tvarką, siekiant gauti paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencines priemones ir (ar) nacionalinę paramą iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administruojamų programų, jei toks reikalavimas yra nustatytas.

Teisinis reglamentavimas

Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklo veiklos organizavimo tvarkos aprašas ir priedai:

Konsultantai į Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklą atrenkami konsultuoti pagal šias sritis:
5.1. Augalininkystė;
5.2. Gyvulininkystė;
5.3. Miškininkystė;
5.4. Žuvininkystė;
5.5. Žemėtvarka;
5.6. Asmeninis ūkininko ar miško valdytojo tobulėjimas ir jo  ūkio vystymasis.

Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklo veiklą organizuoja ir administruoja viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra.

Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklo veiklos organizavimo tvarkos aprašo atmintinė

Dėl papildomos informacijos kreiptis:

Mokymų organizavimo skyriaus specialistė Neringa Janušauskienė , tel. + 370 618 41969, el. paštas: n.janusauskiene@litfood.lt

Mokymų organizavimo skyriaus specialistė Jūratė Spruntulienė, tel. + 370 611 08188, el. paštas: j.spruntuliene@litfood.lt

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X