Naujienos

Tapkite Šviečiamosios gyvulininkystės programos dalyviais!!!

Paskubėkite liko vos savaitė užpildyti paraišką ir tapti Šviečiamosios gyvulininkystės programos (Programa) dalyviu! Ugdymo įstaigų paraiškos priimamos elektroniniu paštu gyvulininkyste@litfood.lt iki vasario 17 d. 

Programa skirta:

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikams (I modulis);
pradinio ugdymo (1-4 klasių) moksleiviams (II modulis);
pagrindinio ugdymo (5-8 klasių) švietimo įstaigų moksleiviams (III modulis).

Svarbu pildant paraiškas

Susidomėjusiems ir norintiems dalyvauti Programoje reikia užpildyti paraiškos formą (žr. apačioje). Kartu su paraiška būtina pridėti šiuos dokumentus: asmens, atsakingo už Programos modulio įgyvendinimą, gyvenimo aprašymą (CV). Pareiškėjas su paraiška gali pateikti kitus papildomus dokumentus, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant paraišką. 

Paraiškos, pateiktos po kvietime nustatyto termino, nepriimamos. Viena ugdymo įstaiga gali teikti tik vieną paraišką. 

Paraiškos pagal Programos I–III modulius priimamos iš visų Lietuvos Respublikos teritorijos apskričių. Atrenkama po vieną tinkamą finansuoti paraišką iš kiekvienos apskrities pagal kiekvieną Programos modulį (I–III). Likusios tinkamos finansuoti paraiškos dalyvavimui Programoje atrenkamos neatsižvelgiant į apskritį.

Programos įgyvendinimo etapai

Atrinktos įstaigos aprūpinamos (organizatorių lėšomis) mokomąja medžiaga ir priemonėmis, skirtomis vaikus ir jaunimą šviesti apie gyvulininkystę.

Įgyvendinantys Programos I modulį savarankiškai vykdo šviečiamąją veiklą savo švietimo įstaigoje pagal suteiktą mokomąją medžiagą ir priemones bei dalyvauja organizatorių rengiamoje ūkinių gyvūnų parodoje arba mugėje. Įgyvendinantys II modulį taip pat savarankiškai vykdo šviečiamąją veiklą savo įstaigoje ir dalyvauja organizatorių rengiamoje pažintinėje išvykoje į ūkininko ūkį arba žemės ūkio bendrovę. Įgyvendinantys III modulį vykdo šviečiamąją veiklą ir dalyvauja KVIRPA organizuojamoje pažintinėje išvykoje į mokslo ir studijų instituciją.

Pasibaigus šviečiamajai veiklai, dalyvavusieji Programoje turės galimybę pademonstruoti, ką jie sužinojo apie gyvulininkystę, ir dalyvauti kūrybiniame konkurse.

Šviečiamąją gyvulininkystės programą įgyvendina Žemės ūkio ministerija kartu su Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra. Programos tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. Įgyvendinant Programą vaikai ir jaunimas bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis ir  saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis. 

Daugiau informacijos
Kristina Mockutė, Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Mokymo organizavimo skyriaus specialistė  tel. 8 698 395 42 el. p. k.mockute@litfood.lt

Lina Šimonienė, Žemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 239 84 70, el. p. lina.simoniene@zum.lt

TEISĖS AKTAI

Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-903 (2020 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 3D-14 redakcija).
Paraiškos forma.

 

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Atliekantis direktoriaus funkcijas - Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53341 Kauno r.
Tel. +370 37 397 070

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X