Startuoja Šviečiamoji gyvulininkystės programa vaikams ir jaunimui - kviečiame teikti paraiškas

Žemės ūkio ministerija ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (Agentūra) įgyvendina Šviečiamąją gyvulininkystės programą (Programa), kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. 

Įgyvendinant programą vaikai ir jaunimas bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis.Nuo 2021 m. vasario 17 d. iki kovo 8 d. skelbiamas kvietimas ugdymo įstaigoms teikti paraiškas dalyvauti Programoje. Paraiškos teikiamos elektroniniu paštu gyvulininkyste@litfood.lt

Programa skirta:

  - ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikams (I modulis);

  - pradinio ugdymo (1-4 klasių) moksleiviams (II modulis);

  - pagrindinio ugdymo (5-8 klasių) švietimo įstaigų moksleiviams (III modulis).


Kaip vyksta Programos įgyvendinimas

Paraiškos pagal Programos I–III modulius priimamos iš visų šalies apskričių. Iš tinkamų finansuoti paraiškų atrenkama po vieną tinkamą finansuoti paraišką iš kiekvienos apskrities pagal kiekvieną Programos modulį (I–III). Likusios tinkamos finansuoti paraiškos dalyvavimui Programoje atrenkamos neatsižvelgiant į apskritį.

Atrinktos įstaigos aprūpinamos (organizatorių lėšomis) mokomąja medžiaga ir priemonėmis. 

Įgyvendinantys Programos I modulį savarankiškai vykdo šviečiamąją veiklą savo švietimo įstaigoje pagal suteiktą mokomąją medžiagą ir priemones bei dalyvauja Agentūros organizuojamoje ūkinių gyvūnų parodoje arba mugėje. 

Įgyvendinantys II modulį savarankiškai vykdo šviečiamąją veiklą savo įstaigoje ir dalyvauja Agentūros organizuojamoje pažintinėje išvykoje į ūkininko ūkį arba žemės ūkio bendrovę. 

Įgyvendinantys III modulį vykdo šviečiamąją veiklą ir dalyvauja Agentūros organizuojamoje pažintinėje išvykoje į mokslo ir studijų instituciją.
Pasibaigus šviečiamajai veiklai, dalyvavusieji Programoje turės galimybę pademonstruoti, ką jie sužinojo apie gyvulininkystę ir dalyvauti kūrybiniame konkurse.


Svarbi informacija dėl paraiškų pildymo

Susidomėjusiems ir norintiems dalyvauti Programoje reikia užpildyti paraiškos formą (žr. žemiau). Kartu su paraiška būtina pridėti asmens, atsakingo už Programos modulio įgyvendinimą, gyvenimo aprašymą (CV). Pareiškėjas su paraiška gali pateikti kitus papildomus dokumentus, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant paraišką. 

Paraiškos, pateiktos po kvietime nustatyto termino, nepriimamos.

Viena ugdymo įstaiga gali teikti vieną paraišką.


Daugiau informacijos

Neringa Janušauskienė, VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Mokymų organizavimo skyriaus specialistė  tel. 8 618 41969 el. p. n.janusauskiene@litfood.lt

Lina Šimonienė, Žemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 239 8470, el. p. lina.simoniene@zum.lt.

 

Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisyklės
Paraiškos forma