Per žaidimus – į pažinimą

Šeštus metus vykdoma Šviečiamoji gyvulininkystės programa skirta supažindinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdymo įstaigų vaikučius bei 1-8 klasių moksleivius su ūkiuose laikomais gyvuliais, paukščiais, išmokyti juos atpažinti ir suprasti, kodėl svarbus yra ūkininko ir gyvulininkystės specialisto darbas.

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai vasario mėnesį paskelbus paraiškų Programos įgyvendinimui surinkimą, buvo atrinktos mokymo ir ugdymo įstaigos, kurios tapo Programos dalyviais. Įgyvendinimo laikotarpiu darželinukai, pradinukai ir 5-8 klasių moksleiviai, vadovaujami pedagogų, savarankiškai atlieka įvairias užduotis, organizuoja šviečiamuosius renginius, dalyvauja viktorinose, konkursuose.

Agentūra parengė metodinę medžiagą, kuri yra prieinama virtualioje erdvėje. Tai knygelės su užduotimis, video filmai, virtualios ekskursijos į ūkius ir gyvulininkystės specialistus ruošiančias mokslo ir studijų institucijas, žaidimai. Šviečiamoji gyvulininkystės programa padeda geriau pažinti gyvulininkystės ūkių kasdienybę, taip pat yra svarbi ir pedagogams, vykdantiems Programą savo klasėse. Tai akcentavo ir Šiaulių r. Kairių jungtinės mokyklos pedagogės.

„Jeigu mokytojui patinka ir įdomu, ką jis daro, tas entuziazmas persiduoda ir vaikams, – sakė mokytoja Dženara Stasevičienė. – Mokiniams kyla dar didesnis noras kuo daugiau sužinoti. Visą programos veiklą mes integruojame į pasaulio pažinimo pamokas. Mūsų vaikai jau nemažai žino apie ūkinius gyvūnus ir džiugu, kad jie tas žinias geba pritaikyti“.

Jūratė Gailaitienė, ketvirtokų mokytoja, sakė, kad vaikams ypač patinka netradicinės pamokos: „Mes daug dėmesio skiriame patyriminiam mokymui ir veikloms. Šiuo atveju tai puiki proga išbandyti kitokį mokymąsi, kitose erdvėse. Tokiu būdu vaikams daug lengviau suvokti informaciją ir jiems tai labai patinka.“

Pavasarį mokantis nuotoliniu būdu virtuali metodinė medžiaga padėjo ir vaikams, ir pedagogams susipažinti su viena iš svarbiausių žemės ūkio šakų – gyvulininkyste. Tačiau visada daugiausiai susidomėjimo sukelia gyvas bendravimas.

Dėl to, atsiradus galimybėms, buvo surengtos moksleivių išvykos į gyvulininkystės specialistus rengiančią aukštąją mokyklą bei gyvulininkystės ūkius. Su gyvulininkystė krypties profesijomis buvo supažindinami vyresnių klasių moksleiviai – penktokai-aštuntokai. Jie lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje. Pažintis su gyvulininkystės profesijomis, studijų programomis, studentų visuomenine veikla ir laisvalaikiu bei vykdoma moksline veikla leido moksleiviams iš arčiau pažinti gyvulininkystės profesiją ir suvokti jos reikalingumą.

Jaunesni moksleiviai – pirmokai-ketvirtokai – lankėsi gyvulininkystės ūkiuose. Ūkininkai parodė, kur gyvena gyvuliai, papasakojo, kaip juos augina, kuo šeria, kokios priežiūros reikia melžiamoms karvėms, mėsiniams galvijams, avims, ožkoms ar kitiems ūkiuose laikomiems gyvūnams.

„Man patinka ūkyje. Mokykloje kalbame apie gyvūnus, ką jie ėda, sužinojom, kad yra gyvūnų veislės. Man patinka čia dalyvauti“, – kalbėjo ketvirtokas Arminas.

Iki spalio pabaigos tokiose išvykose pabuvos apie 600 moksleivių. Pačius mažiausius programos dalyvius – darželinukus – aplankys gyvūnų parodėlės jų ugdymo įstaigose su smulkias ūkiniais gyvūnais ir paukščiais. Parodėlėse dalyvaus apie 400 vaikučių.

Programos finalas – kūrybinų darbų konkursas Programos dalyviai jau pateikė paraiškas dalyvavimui kūrybinių darbų konkurse „Gyvulininkystė ir MES“. Konkurso uždavinys – kūrybiniu darbu atskleisti tradicinės gyvulininkystės ypatumus, naudą ir svarbą. Įvertinus paraiškas bus paskelbti ir apdovanoti aktyviausi ir išradingiausi Programos dalyviai. Šviečiamąją gyvulininkystės programą įgyvendina Žemės ūkio ministerija kartu su VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra. Programa įgyvendinama iš valstybės biudžeto lėšų.