Naujienos

Konsultantų dėmesiui

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra organizuoja mokymo kursus konsultantams, siekiantiems gauti akreditaciją ir tobulinti kvalifikaciją pagal 5.2 konsultavimo sritį „Konsultavimas agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose klausimais".

Mokymai pagal programą  „Agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose reikalavimų įgyvendinimas“ (programos kodas – 596185003) vyks nuotoliniu būdu rugsėjo 29-30 dienomis. 

Kursų kaina – 80 EUR.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Mokymų organizavimo skyriaus specialistę Editą Kavaliauskienę, tel. +370 682 28716, arba el. paštu e.kavaliauskiene@litfood.lt

Pažintinė žuvininkystės programa laukia naujų paraiškų

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra kviečia ugdymo įstaigas teikti paraiškas dalyvauti pažintinėje žuvininkystės programoje „Išauginta Europos Sąjungoje“ šiais –2020-2021– mokslo metais. Paraiškas dalyvauti programoje galima teikti nuo rugsėjo  16 d. iki spalio 6 d. elektroniniu paštu zuvininkyste@litfood.lt

Programoje gali dalyvauti šalies ugdymo įstaigų:

-1-4 klasių mokinių grupės;

-5-8 klasių mokinių grupės.
 

Konkursas Pažintinės žuvininkystės programos dalyviams

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra kviečia dalyvauti Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ dalyvius kūrybinių darbų konkurse. Konkurso tikslas – populiarinti Lietuvos akvakultūros ūkiuose išaugintų žuvininkystės produktų vartojimą bei gerinti akvakultūros sektoriaus profesijų įvaizdį.

Konkurso dalyviai

Konkurse gali dalyvauti tik Programos dalyviai pagal amžiaus grupes:

⦁    1–4 klasių mokinių grupės; 
⦁    5–8 klasių mokinių grupės.

Konsultantų dėmesiui

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra organizuoja mokymo kursus konsultantams, siekiantiems gauti akreditaciją ir tobulinti kvalifikaciją pagal 5.1 konsultavimo sritį „Konsultavimas teisės aktų nustatytų žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų ir darbo saugos reikalavimų laikymosi klausimais". 

Mokymai „Kompleksinės paramos reikalavimų ir darbo saugos standartų įgyvendinimas“ (augalininkystės ir gyvulininkystės konsultantams) (programos kodas – 596162011) vyks nuotoliniu būdu rugsėjo 16-17 dienomis. 
Kursų kaina – 100 EUR.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Mokymų organizavimo skyriaus specialistę Jūratę Spruntulienę, tel. 8 611 08188, arba el. paštu j.spruntuliene@litfood.lt
 

Inovatyvios mokymų programos ūkininkams

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla integruoja inovatyvias 8 valandų trukmės programas ūkininkams, besidominantiems natūralaus muilo bei hidrolatų iš lietuviškų augalų gamyba. Pasak iniciatorių –  VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros atstovų, tokie kursai gali tapti populiarūs tarp žmonių, pasirengusių keisti įprastą veiklą.

Šį rugpjūtį patvirtintos dvi alternatyvaus žemės ūkiui verslo programos - Augalinės ir gyvulinės kilmės žaliavų panaudojimo galimybės natūralaus muilo gamyboje  (kodas 296021422) bei Lietuvoje auginamų augalų panaudojimo galimybės hidrolatų gamyboje (kodas 296021423). 

Kūrybinių darbų konkursas „Gyvulininkystė ir mes“

Neįprastomis sąlygomis karantino metu startavusi ir visų dalyvių pastangomis įsibėgėjusi Šviečiamosios gyvulininkystės programa finišuoja skelbdama kūrybinių darbų konkursą – „Gyvulininkystė ir mes“.

Kūrybinių darbų konkurso tikslas – pademonstruoti bei įtvirtinti Programos dalyvių turimas ir Programos įgyvendinimo metu įgytas žinias apie gyvulininkystę. Programos dalyviai kviečiami kūrybiniais darbais atskleisti tradicinės krašto gyvulininkystės ypatumus, naudą ir svarbą. 

Konkurso dalyviai

Konkurse gali dalyvauti tik Programos dalyviai pagal tris modulius:

  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų grupės – I modulis;
  •  pradinio ugdymo įstaigų mokiniai – II modulis;
  •  pagrindinio ugdymo 5–8 klasių mokiniai  – III modulis.

Priminimas: pradedant ekologiškai ūkininkauti būtinas specialus išsimokslinimas

Naujiems ekologinės gamybos ūkio subjektams privalu turėti su ekologine gamyba susijusį išsilavinimą. Ne vėliau kaip iki spalio 15 d sertifikavimo įstaigai „Ekoagros“ reikia pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

Jau turintys formaliojo arba neformaliojo mokymo pagal žemės ūkio srities mokymo programas, susijusias su ekologine gamyba, baigimo pažymėjimus arba diplomus kreipiasi į VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą dėl turimo išsimokslinimo pripažinimo lygiaverčiu privalomajam ir šį patvirtinimą pristato sertifikavimo įstaigai. 

Jeigu pradedantieji ekologiškai ūkininkauti, tokio išsilavinimo neturi. Jie pivalo išklauso Ekologinio ūkininkavimo pagrindų mokymo programos kursą ir sertifikavimo įstaigai pateikia kursų baigimo pažymėjimo kopiją.

Šviečiamoji gyvulininkystės programa artėja prie finišo

Birželio mėnesį sušvelnėjus karantino sąlygoms šalies mokyklas pradžiugino Žemės ūkio ministerijos kartu su Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra vykdomos Šviečiamosios gyvulininkystės programos išvykos į ūkininkų ūkius, mokslo ir studijų institucijas, o vaikų darželius – ūkinių gyvūnų parodos.

Šviečiamoji gyvulininkystės programa vykdoma jau penkeri metai. Joje dalyvauja paraiškas užpildžiusios šalies miestų ir rajonų mokyklos, ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Programos tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. Ji skirta darželinukams, pradinukams bei 5–8 klasių moksleiviams. Šiais metais programoje dalyvauja 40 mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų.

Pažintinė žuvininkystės programa: pažintinėse išvykose dalyvavo jau per tūkstantį vaikų

Kovo mėnesį startavusi Pažintinė žuvininkystės programa kaip ir didelė dalis kitų programų, turėjo priverstinai stabtelėti. Sušvelninus karantino sąlygas, VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros darbuotojai pasistengė, kad Programa netruktų toliau tęsti numatytų veiklų. 

Per pirmąsias kovo dienas bei tris birželio savaites 1-4 bei 5-8 klasių mokiniams suorganizuoti 43 renginiai. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Akvakultūros centro darbuotojų bei gyventojų ramią kasdienybę sudrumstė 13 moksleivių grupių, o Šilutės profesinio mokymo centro Žuvininkystės praktinio mokymo centrą aplankė net 30 mokinių grupių. Iš viso pažintinėse išvykose dalyvavo 1036 vaikai. 

„50 proc. Žemės stuburinių yra žuvys. Žuvis gyvuoja jau apie vieną milijoną metų. Lietuvos vandenyse gyvena 96 rūšių žuvys. Iš jų -26 rūšys yra jūrinės, 53 – gėlavandenės ir 11 – praeivių, - Teorinės paskaitos metu vaikams pasakojo VDU ŽŪA  doc. dr. Midona Dapkienė.

Profesinėse mokyklose galima įgyti pradines ūkininkavimo žinias

Zarasų profesinė mokykla nuo balandžio pradžios pradėjo organizuoti mokymus pagal atnaujintą Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą. Ilgametę patirtį turintys dėstytojai parengė įvairialypes praktines užduotis ir teorinę medžiagą mokytis savarankiškai nuotoliniu būdu, todėl karantino laikotarpiu 4 grupės sėkmingai mokėsi virtualiai pagal atnaujintą programą. Dalies kursų dalyvių (21  kursantas) žinios bei įgytos kompetencijos jau įvertintos – jie gavo mokymo programos baigimą liudijantį dokumentą. 

„Noriu padėkoti mokytojams už galimybę mokytis iš namų, vakarais ir savaitgaliais, greitus jų atsakymus ir pagalbą, - džiaugėsi kursantai, kad galėjo mokytis iš namų ir konsultuotis su dėstytojais jiems patogiu metu. – Pamatęs kiek daug mokymo medžiagos bei mokymo dalykų sutrikau, bet gavęs padrąsinančių konsultacijų iš mokymų koordinatorės, ėmiausi darbuotis. Man patiko parengtos praktinės užduotys. Jos labai įvairios“.

Ūkinių gyvūnų parodėlės lanko mažuosius darželiuose

Šią savaitę vaikus darželiuose lankė gyvūnų parodėlės su trumpomis edukacinėmis programėlėmis. Sušvelnėjus karantino sąlygoms, nuo birželio 1 d. darželiai dalyvaujantys Šviečiamojoje gyvulininkystės programoje „Gyvulininkystė ir aš“ turėjo progos atnaujinti akivaizdžias edukacijas bei priimti smulkiuosius ūkinius gyvūnus. 

„Kiek nuostabių emocijų ir žinių mūsų mažieji patyrė bei sužinojo“, - džiaugėsi pedagogai suteikta galimybe vaikams susipažinti su įvairių veislių triušiais, antimis, vištomis, putpelėmis ir šinšilomis.

Mažieji ne tik patyrė džiugių emocijų, bet ir sužinojo naujų dalykų. Pavyzdžiui, kad šinšilos prausiasi tik smėliuku, joms vandens nereikia. Aiškinosi, kuo vandens paukščiai skiriasi nuo kitų naminių paukščių, kuo vištytė skiriasi nuo gaidžiuko. Vaikams kėlė nuostabą maži margi putpelių kiaušiniai. Stebėjo, kaip antys su pasimėgavimu gėrė vandenį. Daugiausia dėmesio sulaukė rudasis triušis, kuris buvo pavaišintas žolyte, visų paglostytas ir „pakalbintas“.

Panevėžio r. Dembavos lopšelio - darželio „Smalsutis“ kieme įvyko net vardynos. Vaikai dviem triušiukams (broliukui ir sesytei)sugalvojo vardus - Braškė ir Bantukas. Pasak įstaigos pedagogės Ramutės Adomavičės, Programa mažiesiems suteikia progos paliesti, išgirsti, pamatyti ir kitaip pažinti naminius gyvūnus.

 

Ūkininkavimo pradmenų mokymus renkasi vis sąmoningesni kursantai

Šiais metais VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra atnaujino Ūkininkavimo pradmenų mokymų programą (kodas 269081073). Iki birželio 1 d. paraiškas akreditacijai mokyti pagal atnaujintą programą pateikė 19 įstaigų. Šiandien 15 mokymo įstaigų jau gali vykdyti mokymus pradedantiesiems ūkininkams. Viena iš jų – Kauno kolegija.
 
Pagal atnaujintą Ūkininkavimo pradmenų mokymų programą Kauno kolegijos specialistai parengė teorinę medžiagą ir praktines užduotis, kurios labiausiai aktualios šių dienų ūkininkams. Jau daugiau nei du dešimtmečius Kauno kolegija moko pradedančiuosius ūkininkus pagal neformalaus mokymo programas. Pasak Aplinkos inžinerijos katedros vedėjos Inos Živatkauskienės, aukšta mokymų kokybė kolegijoje užtikrinama dėl ilgametės darbo patirties, puikios praktinio mokymo bazės bei aukštos kvalifikacijos lektorių, kurie yra dėstomų dalykų ekspertai ir daugelio metodinių priemonių, vadovėlių autoriai.

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X