Kviečiame programos dalyvius dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „Gyvulininkystė ir MES“!

Kūrybinių darbų konkurso tikslas – pademonstruoti bei įtvirtinti Šviečiamosios gyvulininkystės programos (Programa) dalyvių turimas ir Programos įgyvendinimo metu įgytas žinias apie gyvulininkystę. Programos dalyviai kviečiami kūrybiniais darbais atskleisti tradicinės krašto gyvulininkystės ypatumus, naudą ir svarbą. Dalyvių darbuose turi atsispindėti bent viena tradicinės gyvulininkystės šaka: pieninė ir mėsinė galvijininkystė, kiaulininkystė, paukštininkystė, arklininkystė, avininkystė, ožkininkystė, kailinė žvėrininkystė, triušininkystė ar bitininkystė.

Konkurso dalyviai

Konkurse gali dalyvauti tik 2023 m. Programos dalyviai.

Kaip dalyvauti konkurse?

Konkurso dalyviai užpildo (Word formatu) paraišką aprašydami savo kūrybiniu darbus, susijusius su Programos įgyvendinimu (apibendrinta medžiaga apie savarankiškai organizuotus renginius, išvykas, bendri klasės / grupės kurti piešiniai, foto koliažai, knygutės, spektakliai, vaizdo filmukai, viktorinos, parodos, vizualizacijos ar kt.). Prie paraiškos pridedama kūrybinio darbo vizualinė medžiaga (nuotraukos, skaidrės, video medžiaga ar kt.). 

Užpildyta paraiška ir vizualinė medžiaga siunčiama el. paštu gyvulininkyste@litfood.lt 

Paraiškos laukiamos

Paraiškų laukiama nuo rugsėjo 4 d. iki rugsėjo 29 d.

Vertinimas

Paraiškose pateikta informacija apie kūrybinį darbą ir pridėta vizualinė medžiaga vertinama pagal šiuos kriterijus:

  • kūrybiškumas (1 balas skiriamas, jeigu kūrybiniame darbe panaudota visa Programai įgyvendinti skirta mokomoji medžiaga ir vaizdinės priemonės; 2 balai – jeigu pasitelkta papildomos mokomosios medžiagos ir vaizdinių priemonių; 3 balai – jeigu pasitelkta pačių sukurtų ir (arba) pagamintų vaizdinių priemonių);
  • konkurso tikslo ir uždavinių perteikimas (1 balas skiriamas, jeigu kūrybiniame darbe atsispindi 3 tradicinės gyvulininkystės šakos; 2 balai – nuo 4 iki 6 tradicinės gyvulininkystės šakų; 3 balai – 7 ir daugiau tradicinės gyvulininkystės šakų); 
  • informacijos apie Programą sklaida (1 balas skiriamas, jeigu apie Programos veiklas paviešinta informaciniuose šaltiniuose 2 kartus; 2 balai – jeigu apie Programos veiklas paviešinta informaciniuose šaltiniuose 3 kartus; 3 balai – jeigu apie Programos veiklas paviešinta informaciniuose šaltiniuose 4 kartus ir daugiau);
  • dalyvių masiškumas (1 balas skiriamas, jeigu kūrybiniame darbe dalyvavo iki 10 dalyvių; 2 balai – 11-24 dalyvių; 3 balai – 25 ir daugiau dalyvių);
  • originalumas (skiriama nuo 1 iki 3 balų).

Nugalėtojai

Iš kiekvieno modulio dalyvių pateiktų kūrybinių darbų atrenkama po 3 geriausius ir skiriamos 1–3 vietos. Nugalėtojai bus paskelbiami viešai interneto svetainėse  www.zum.lt ir www.litfood.lt bei apdovanojami organizatorių įsteigtais prizais, padėkos raštais.

Nuostatai

Paraiškos forma

Daugiau informacijos:
Neringa Janušauskienė, mob. tel. +370 61841969, Inga Zizienė, mob. tel. +370 616 35 156, el. p.: gyvulininkyste@litfood.lt