Konsultantų ir profesijos mokytojų dėmesiui

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra organizuoja mokymo kursus konsultantams, siekiantiems gauti akreditaciją ar tobulinti kvalifikaciją pagal 5.6 konsultavimo sritį ,,Konsultavimas ekologinės gyvulininkystės klausimais“ ir ,,Ūkininkavimo pradmenų“ mokymo programos ,,Ūkinių gyvūnų auginimo pagrindai“, ,,Akvakultūros pagrindai“, ,,Veterinarijos pagrindai“ mokymo dalykų profesijos mokytojams.

Mokymo kursai pagal konsultantų mokymo programą „Ekologinė gyvulininkystė“ (programos kodas – 596052005, trukmė – 24 akad. val.) vyks nuotoliniu būdu. Preliminari  mokymų data – birželio 8, 9 ir 10 dienomis.

 

Mokymo kursų tikslas – suteikti naujausių, mokslo pasiekimais ir gerąja praktine patirtimi grįstų žinių apie ekologinę gyvulininkystę.

Norinčius dalyvauti mokymuose prašome registruotis iki gegužės 12 d. elektroniniu paštu e.kavaliauskiene@litfood.lt

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Mokymų organizavimo skyriaus specialistę Editą Kavaliauskienę, tel. +370 682 28716, arba el. paštu.