Konsultantų ir profesijos mokytojų dėmesiui

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra organizuoja mokymo kursus konsultantams, siekiantiems gauti akreditaciją ar tobulinti kvalifikaciją pagal 5.5 konsultavimo sritį „Konsultavimas ekologinės augalininkystės klausimais“, ir ,,Ūkininkavimo pradmenų“ mokymo programos ,,Augalininkystės pagrindų“ mokymo dalyko profesijos mokytojams.

Mokymo kursai pagal konsultantų mokymo programą „Ekologinė augalininkystė“ (programos kodas – 596052004, trukmė – 24 akad. val.) vyks nuotoliniu būdu gegužės 4,5 ir 6 dienomis.

Mokymo kursų tikslas - suteikti naujausių, mokslo pasiekimais ir gerąja praktine patirtimi pagrįstų žinių ekologinės augalininkystės srityje.

Norinčius dalyvauti mokymuose prašome registruotis iki balandžio 12 d. elektroniniu paštu e.kavaliauskiene@litfood.lt

Dėl detalesnės informacijos apie mokymus prašome kreiptis į Mokymų organizavimo skyriaus specialistę Editą Kavaliauskienę, tel. +370 682 28716, arba el. paštu.