Konsultantų ir profesijos mokytojų dėmesiui

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra organizuoja mokymo kursus konsultantams, siekiantiems gauti akreditaciją ar tobulinti kvalifikaciją pagal 5.4 konsultavimo sritį „Konsultavimas miškų ūkio klausimais“ ir ,,Ūkininkavimo pradmenų“ mokymo programos ,,Miškininkystės pagrindų“ mokymo dalyko profesijos mokytojams.

Mokymo kursai pagal konsultantų mokymo programą „Tvarios miškininkystės principų įgyvendinimas“ (programos kodas – 596082103, trukmė – 16 akad. val.) vyks nuotoliniu būdu kovo 18-19 dienomis.

Mokymo kursų tikslas - suteikti naujausių, mokslo pasiekimais ir gerąja praktine patirtimi grįstų žinių apie tvarios miškininkystės principų įgyvendinimą.
Mokymo kursų kaina – 80 EUR. Norinčius dalyvauti mokymuose prašome registruotis iki kovo 12 d. elektroniniu paštu e.kavaliauskiene@litfood.lt
Dėl detalesnės informacijos apie mokymus prašome kreiptis į Mokymų organizavimo skyriaus specialistę Editą Kavaliauskienę, tel. +370 682 28716, arba el. paštu.