Konsultantų dėmesiui

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra organizuoja mokymo kursus konsultantams, siekiantiems gauti akreditaciją ir tobulinti kvalifikaciją pagal 5.1 konsultavimo sritį „Konsultavimas teisės aktų nustatytų žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų ir darbo saugos reikalavimų laikymosi klausimais". 

Mokymai „Kompleksinės paramos reikalavimų ir darbo saugos standartų įgyvendinimas“ (augalininkystės ir gyvulininkystės konsultantams) (programos kodas – 596162011) vyks nuotoliniu būdu rugsėjo 16-17 dienomis. 
Kursų kaina – 100 EUR.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Mokymų organizavimo skyriaus specialistę Jūratę Spruntulienę, tel. 8 611 08188, arba el. paštu j.spruntuliene@litfood.lt