Konsultantai, siekiantys įgyti akreditaciją ar tobulinti kvalifikaciją, kviečiami registruotis į mokymus!

VšĮ Kaimo verslo ir rinkos plėtros agentūra 2022 m. planuoja organizuoti mokymo kursus konsultantams pagal šias mokymo programas:

  • Kompleksinės paramos reikalavimų ir darbo saugos standartų įgyvendinimas, mokymo programos kodas – 596162011, trukmė – 24 akad. val.
  • Agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose reikalavimų įgyvendinimas, mokymo programos kodas  596185003,  trukmė – 16 akad. val.
  • Ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymas ir apmokestinimo aktualijos, mokymo programos kodas – 596134405, trukmė – 16 akad. val. 
  • Tvarios miškininkystės principų įgyvendinimas, mokymo programos kodas  596082103, trukmė – 16 akad. val.
  • Ekologinė augalininkystė, mokymo programos kodas – 596052004,  trukmė – 24 akad. val.
  • Ekologinė gyvulininkystė, mokymo programos kodas – 596052005,  trukmė – 24 akad. val.
  • Žemės ūkio verslo planavimas ir finansavimas, naujos bendradarbiavimo formos, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) plėtra, kodas – 596041301, trukmė - 24 akad. val.

Mokymų kursų datos ir kainos bus paskelbtos surinkus mokymų dalyvių grupę.

Registracija į mokymus vyks iki kovo 31 d. Registruotis galite jau dabar paspaudę nuorodą čia.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Mokymų organizavimo skyriaus specialistę Neringą Janušauskienę, tel. +370 618 41969 arba el. paštu n.janusauskiene@litfood.lt.