Naujienos

Diskutuota apie Europos žaliojo kurso įtaką kaimo vietovėms

Viešojoje erdvėje daug kalbama apie 2019 m. Europos Komisijos paskelbto Europos žaliojo kurso tikslus ir svarbiausius jo aspektus. Tačiau informacijos apie tai, kaip Žaliasis kursas gali paveikti Europos šalių kaimo vietoves, taip pat ir Lietuvos kaimo vietoves, nėra daug. Lieka daug atvirų klausimų, kokia galima jo įtaka Lietuvos kaimo vietovėms ir žemės ūkiui.

Europos Žaliasis kursas apima sritis „Nuo lauko iki stalo“, biologinės įvairovės,  Europos klimato kaitos dokumentus, renovaciją, žiedinę ekonomiką, bioekonomiką, trumpąsias maisto grandines, žemės ūkio ekologizavimą, švaresnės energetikos ir išmanaus judumo sistemas ir t.t., kurios daugiau ar mažiau susijusios su kaimo vietovėmis ir nauji įsipareigojimai turės poveikį tiek šių vietovių ekosistemoms, tiek kaime gyvenančių žmonių pajamoms.

Apie tai, kaip atrodys Europos žaliojo kurso įgyvendinimas kaime, VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (Litfood) kartu su Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nariu Broniu Rope š. m. lapkričio 17 d. diskutavo informaciniame renginyje „Europos žaliasis kursas ir kaimo vietovės“.

Savo pranešime Europos Parlamento narys Bronis Ropė taip pat paminėjo, kad kaimo bendruomenės prie Europos žaliojo kurso tikslų pasiekimo gali prisidėti ir įgyvendinant projektus pagal Leader priemonę įvairiose srityse:

  • kaimo verslų, pagrįstų žiedinės ekonomikos arba bioekonomikos principais, kūrimas ir plėtra;
  • dalijimosi ekonomika;
  • paslaugų, teikiamų kaimo vietovių gyventojams, skaitmenizavimas;
  • pastatų energetinio efektyvumo didinimas;
  • atsinaujinančių išteklių gamyba ir panaudojimas kaimo vietovėse;
  • ekologiškesnio transporto panaudojimas ir išmanusis judumas;
  • nuostolių sumažinimas visoje maisto tiekimo grandinėje (maisto švaistymo mažinimas).

Renginio pabaigoje Europos Parlamento narys atsakė į įvairius, ne tik kaimo bendruomenių atstovų, klausimus.

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X