Naujienos

Programos „Išauginta ES“ 2022-2023 mokslo metų dalyviai kviečiami dalyvauti kūrybinių darbų konkurse 

Konkurso tikslas – pademonstruoti bei įtvirtinti Programos dalyvių turimas ir Programos įgyvendinimo metu įgytas žinias apie akvakultūros sektorių, Lietuvos akvakultūros ūkiuose išaugintus žuvininkystės produktus, akvakultūros sektoriaus profesiją bei verslo ir karjeros galimybes. 

Konkurse gali dalyvauti tik 2022-2023 m. Programos dalyviai pagal amžiaus grupes:
⦁    1–4 klasių mokinių grupės; 
⦁    5–8 klasių mokinių grupės.

Kaip dalyvauti konkurse?

Konkurso dalyviai užpildo paraišką (1 priedas), sutikimą dėl asmens duomenų apsaugos (2 priedas) ir parengia kūrybinį darbą pagal vieną, kelias arba visas pasirinktas kūrybinių darbų temas (kūrybinių darbų, pateiktų  konkursui, skaičius nėra ribojamas, tačiau kiekvienas darbas atskirai gali būti pateiktas tik pagal vieną temą).

Kviečiame programos dalyvius dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „Gyvulininkystė ir MES“!

Kūrybinių darbų konkurso tikslas – pademonstruoti bei įtvirtinti Šviečiamosios gyvulininkystės programos (Programa) dalyvių turimas ir Programos įgyvendinimo metu įgytas žinias apie gyvulininkystę. Programos dalyviai kviečiami kūrybiniais darbais atskleisti tradicinės krašto gyvulininkystės ypatumus, naudą ir svarbą. Dalyvių darbuose turi atsispindėti bent viena tradicinės gyvulininkystės šaka: pieninė ir mėsinė galvijininkystė, kiaulininkystė, paukštininkystė, arklininkystė, avininkystė, ožkininkystė, kailinė žvėrininkystė, triušininkystė ar bitininkystė.

Konkurso dalyviai

Konkurse gali dalyvauti tik 2023 m. Programos dalyviai.

Kaip dalyvauti konkurse?

Konkurso dalyviai užpildo (Word formatu) paraišką aprašydami savo kūrybiniu darbus, susijusius su Programos įgyvendinimu (apibendrinta medžiaga apie savarankiškai organizuotus renginius, išvykas, bendri klasės / grupės kurti piešiniai, foto koliažai, knygutės, spektakliai, vaizdo filmukai, viktorinos, parodos, vizualizacijos ar kt.). Prie paraiškos pridedama kūrybinio darbo vizualinė medžiaga (nuotraukos, skaidrės, video medžiaga ar kt.). 

Augalų apsauga: Kas tai – IKOK ir kodėl svarbu jos laikytis?

IKOK – tai augalų apsaugos nuo kenkėjų tam tikrų metodų įvertinimas ir parinkimas, ekonomiškai ir ekologiškai pagrįstas augalų apsaugos produktų (toliau – AAP) ir kitų priemonių naudojimas, siekiant sustabdyti kenksmingųjų organizmų populiacijos vystymąsi, mažinti riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, išauginti sveikus augalus ir kuo mažiau pažeisti ekosistemas. Taikant IKOK, pirmenybė teikiama necheminiams augalų apsaugos metodams, jei jie apsaugo nuo kenkėjų ir (ar) juos sunaikina. Be to,  kruopščiai išnagrinėjami visi galimi kontrolės būdai ir AAP naudojami tik tuomet, kai kitos priemonės neužtikrina pakankamos kenkėjų kontrolės. Tinkamai parenkant ir naudojant IKOK priemones AAP liekanų maiste, pašaruose ir aplinkoje būna mažiau, gerėja pusiausvyra tarp ekosistemų.

Kuo remiantis ir kas privalo reikalavimų laikytis?

IKOK  reikalavimai nenauji, jie įtvirtinti 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) Nr. 2009/128/EB, nustatančioje Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiai naudoti  pesticidus.  Direktyvoje nustatyta, kad IKOK bendrųjų principų Europos Sąjungos valstybių profesionalieji AAP naudotojai turi laikytis nuo 2014 m.

Moksleivių pažintis su žuvimis – dar vertingesnė: vaikai savo žiniomis prisideda sprendžiant opias ekologijos problemas

Pažintinė žuvininkystės programa „Išauginta Europos Sąjungoje“ – dar vienas šiuolaikiškas būdas vaikus ne tik supažindinti su vis populiarėjančia akvakultūra, mūsų šalies vandens telkiniuose gyvenančiomis žuvimis, bet ir priminti, kodėl svarbu ne tik iš gamtos imti, bet ir duoti, atsakingai joje elgtis bei kaip kiekvienas moksleivis gali prisidėti spręsdamas ypač opias gamtos taršos ir ekologijos problemas. 

Svarbus kiekvieno indėlis

„Šeimoje visi sutariame gyvendami po vienu stogu: nemėtome šiukšlių, maisto, nes suprantame, jog tai negerai. Kaip gyvename su šeima, taip darniai sutarti galime ir su visa aplinka: paukščiais, augalais, vabalais, žuvimis. Kalbant su vaikais tvarumo tema, būtina akcentuoti, kodėl svarbu gamtoje nepalikti šiukšlių, rusenančių laužų, kas yra ekologija“, – pabrėžė ekologė Edita Medeina. Pašnekovės žodžiais, pastaruoju metu itin daug dėmesio skiriama užtvankų problemoms.

Šių specialistų kasmet trūksta vis daugiau: tiki, kad pažintis su ūkiniais gyvūnais gali viską pakeisti

Nuolat modernėjančiuose ūkiuose vis labiau trūksta kvalifikuotų veterinarų, agronomų, ir, jei tokių specialistų nebus paruošiama pakankamai, prognozuojama, ateityje tiesiog nebus kam dirbti – su tokia realybe susiduria šalies ūkininkai.

Žemės ūkio ministerijos ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (Agentūra) iniciatyva parengta ir jau aštuntus metus įgyvendinama Šviečiamosios gyvulininkystės programa (Programa) – šiuolaikiškas būdas moksleivius supažindinti ne tik su moderniais šalies ūkiais, bet ir gyvulininkystės perspektyvomis, sykiu paneigti stereotipus, atsakyti į klausimus ir parodyti, kad ūkiai šiandien visai kitokie.

Konsultavimo įstaigų, konsultantų dėmesiui!

Informuojame, kad VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros tinklapyje įkeltas konsultantų, įtrauktų į  Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų  tinklą, sąrašas. 

Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklas – tai organizacinė struktūra, vienijanti pagal nustatytus kriterijus atrinktus ūkių konsultavimo paslaugas teikiančius fizinius ir juridinius asmenis, neturinčius interesų konfliktų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai galėtų paveikti jų gebėjimą nešališkai atlikti profesines pareigas.

Konsultantų, įtrauktų į  Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų  tinklą, sąrašas sudarytas remiantis 2023 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-72 „Dėl Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklo veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 3D-242 „Dėl Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ patvirtintu Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklo veiklos organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas). 

Sąrašą bei informaciją apie konsultantų įtraukimo į tinklą tvarkos Aprašą ką galite rasti čia https://www.litfood.lt/mokymai/nepriklausomu-zemes-ukio-konsultantu-tinklas_1/
 

Mokiniai jau įsitraukė į Pažintinės žuvininkystės programos veiklas

Kaip ir kiekvienais metais, pavasario pradžia moksleivius džiugina ne tik vis šiltesniais saulės spinduliais, bet ir prasidėjusiomis Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ (toliau – Programa) veiklomis, kurios suteikia naujų žinių, potyrių ir gerų emocijų.

Nuo kovo 7 dienos dar praėjusių metų pabaigoje patvirtintiems Programos dalyviams pradėtos organizuoti pažintinės edukacinės pamokos. Užsiėmimų metu aptariama, kodėl yra svarbu sveikai maitintis, kokių produktų reikia daugiau valgyti, o kurių vertėtų atsisakyti, kurioje mitybos piramidės vietoje yra žuvis ir jos produktai, kiek kartų per savaitę rekomenduojama valgyti žuvį, kaip atpažinti šviežią žuvį, kokie yra žuvies pasigaminimo būdai ir kurie iš jų yra sveikiausi. Susipažinę su sveikos mitybos principais, mokiniai imasi dekoruoti šaukštelius polimeriniu moliu. Kiekvienas dalyvis gali pasigaminti unikalų, žuvininkystės tematiką atspindintį, šaukštelį. Edukaciniai užsiėmimai – būdas patraukliai vaikams perduoti žinias, suteikti daugiau pasitikėjimo savimi, ugdyti kūrybiškumą. Pažintinius edukacinius užsiėmimus ugdymo įstaigose veda sveiko laisvalaikio studijos „Sveiki Sveiki“ komandos narė Justina Tuleikienė.
 

Profesijos mokytojų dėmesiui

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra organizuoja seminarą ,,Ūkininkavimo pradmenų“ mokymo programos mokytojams, vykdantiems mokymus pagal Augalininkystė ir Akvakultūros mokymo dalykus.

Seminaro trukmė – 6 akad. val., seminaras vyks nuotoliniu būdu. Seminaro data – gegužės 12 d.  

Seminaro tikslas - suteikti žinių apie inovacijas augalininkystės ir akvakultūros srityse. Seminaro uždavinys – supažindinti su akvaponikos tvarumu ir inovatyvumu, įgyvendinto projekto ,,Aplinką tausojančios ir jos taršą mažinančios inovatyvios akvaponikos naudojimas“ rezultatais, akvaponikos plėtros  perspektyvomis Lietuvoje.  

Norinčius dalyvauti seminare prašome registruotis iki balandžio 25 d. elektroniniu paštu e.kavaliauskiene@litfood.lt. Išsamesnę informaciją apie renginį suteiksime tel. Nr. 8 682 28716 arba nurodytu el. paštu.

Patvirtinti 2023 m. Šviečiamosios gyvulininkystės programos dalyviai

Vakar patvirtinti Šviečiamosios gyvulininkystės programos (Programa) dalyviai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas patvirtino 40 švietimo įstaigų sąrašą: 15 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, įgyvendinančių Programos I modulį, 15 pradinio ugdymo įstaigų, įgyvendinančių Programos II modulį (1-4 klasė) ir 10 pagrindinio ugdymo įstaigų, įgyvendinančių Programos III modulį (5-8 klasė). Viena švietimo įstaiga Programoje dalyvauja su viena dalyvių grupe, kurioje yra ne daugiau kaip 25 vaikai ar mokiniai ir ne mažiau kaip 20.

Programos dalyviams pagal kiekvieną modulį yra parengta edukacinė medžiaga lietuviško gyvulininkystės sektoriaus pristatymui: informaciniai videofilmai apie ūkinius gyvūnus (I-III modulio Programos dalyviams), interaktyvus žaidimas I modulio Programos dalyviams, virtuali ekskursija po ūkinių gyvūnų ūkį II modulio Programos dalyviams, virtuali ekskursija po mokslo ir studijų įstaigą III modulio Programos dalyviams.

Ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai bus aprūpinti užduočių ir spalvinimo knygelėmis, moksleiviai – užduočių knygelėmis, o auklėtojos ir pedagogės – metodine medžiaga (el. versija). Programos dalyviai, naudodami mokomąją medžiagą ir metodines bei vaizdines priemones, turės savarankiškai organizuoti šviečiamąją veiklą savo įstaigoje – surengti mažiausiai vieną šviečiamąjį gyvulininkystės renginį (teminę valandėlę, žaidimą, viktoriną, seminarą, lauko dieną, pažintinę išvyką ar kt.). 

Startuoja 2023 m. Šviečiamoji gyvulininkystės programa vaikams ir jaunimui! Kviečiame teikti paraiškas!

Kviečiame ugdymo įstaigas nuo 2023 m. vasario 3 d. iki vasario 24 d. teikti paraiškas dalyvauti Šviečiamojoje gyvulininkystės programoje. 
Žemės ūkio ministerija ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (Agentūra) įgyvendina Šviečiamąją gyvulininkystės programą, kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. 

Įgyvendinant Programą vaikai ir jaunimas bus supažindinti su:

- visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais, saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis;

- darnios gyvulininkystės principais (gyvūnų gerove, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu, aplinkosaugos ir ekologijos principais ūkiuose, ūkių modernizavimu ir skaitmenizavimu, tvariu maisto vartojimu ir atliekų tvarkymu, švaria energetika ir kt.) įgyvendinant tvaraus ekonomikos augimo strategiją – Europos žaliąjį kursą;

- gyvulininkystės specialistų rengimu bei darbo šioje srityje galimybėmis.

Pažintis su akvakultūra nepaliko abejingų, ją moksleiviai tęs ir kitąmet

Apie akvakultūrą ir jos ateitį, žuvų auginimą ir priežiūrą, sveiką mitybą – 1–4 ir 5–8 klasių moksleiviai iš visos Lietuvos ne tik daugiau sužinojo, bet ir patys savo kūrybiniais darbais įrodė – žuvininkystė jiems rūpi ir yra įdomi sritis. Toks vis daugiau dėmesio sulaukiančios Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ (Programa) tikslas, kurio bus siekiama ir toliau. 

Pažintis su akvakultūra – nenuobodi 

2021–2022 mokslo metais Programos, kurią įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (Agentūra), renginiuose sudalyvavo daugiau nei pustrečio tūkstančio moksleivių.

Kaip pabrėžė žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, gyva pažintis su akvakultūra skatina vaikus domėtis, pažinti, suprasti, kas yra akvakultūra, kam ji reikalinga ir kokią naudą teikia žmogui bei aplinkai. Galbūt, po tokios pažinties ne vienas susimąstys užaugęs tapti akvakultūros ar žuvivaisos specialistu ir kurs sveiką, tvarią ir darnią Lietuvą.

Apdovanoti kūrybinių darbų nugalėtojai

Ši savaitė penkių mokymo įstaigų moksleiviams prasidėjo neįprastai. Mokinukų grupės iš skirtingų Lietuvos kampelių skubėjo ne į pamokas, o į VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (toliau – Agentūra) organizuojamą Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ (toliau – Programa) baigiamojo kūrybinių darbų konkurso nugalėtojų apdovanojimus. 

„Pateikti kūrybiniai darbai liudija, kad mokiniai daug sužino apie žuvininkystę, akvakultūrą, karjeros galimybes šioje srityje. Džiaugiamės, kad aprimus kelis metus veiklas ribojusiai Korona viruso pandemijai, šiemet galėjome suorganizuoti šią gražią šventę. Mokiniai visus metus aktyviai dalyvavo Programos veiklose, o galiausiai kūrybiniu darbu parodė, kad gautos žinios apie žuvininkystę ir akvakultūrą išliko,“  – mintimis dalijosi Agentūros Mokymų organizavimo skyriaus vedėjas Alvydas Grigaliūnas. Patys geriausieji – pirmų vietų nugalėtojai – pakviesti į Programos baigiamąjį renginį, kurio metu mokiniai buvo ne tik apdovanoti bet ir turėjo galimybę pasidžiaugti kultūrine renginio programa.

Ankstesnis 1 2 3 ... 9 Sekantis
  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X