Naujienos

Konsultavimo įstaigų, konsultantų dėmesiui!

Informuojame, kad VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros tinklapyje įkeltas konsultantų, įtrauktų į  Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų  tinklą, sąrašas. 

Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklas – tai organizacinė struktūra, vienijanti pagal nustatytus kriterijus atrinktus ūkių konsultavimo paslaugas teikiančius fizinius ir juridinius asmenis, neturinčius interesų konfliktų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai galėtų paveikti jų gebėjimą nešališkai atlikti profesines pareigas.

Konsultantų, įtrauktų į  Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų  tinklą, sąrašas sudarytas remiantis 2023 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-72 „Dėl Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklo veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 3D-242 „Dėl Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ patvirtintu Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklo veiklos organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas). 

Sąrašą bei informaciją apie konsultantų įtraukimo į tinklą tvarkos Aprašą ką galite rasti čia https://www.litfood.lt/mokymai/nepriklausomu-zemes-ukio-konsultantu-tinklas_1/
 

Mokiniai jau įsitraukė į Pažintinės žuvininkystės programos veiklas

Kaip ir kiekvienais metais, pavasario pradžia moksleivius džiugina ne tik vis šiltesniais saulės spinduliais, bet ir prasidėjusiomis Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ (toliau – Programa) veiklomis, kurios suteikia naujų žinių, potyrių ir gerų emocijų.

Nuo kovo 7 dienos dar praėjusių metų pabaigoje patvirtintiems Programos dalyviams pradėtos organizuoti pažintinės edukacinės pamokos. Užsiėmimų metu aptariama, kodėl yra svarbu sveikai maitintis, kokių produktų reikia daugiau valgyti, o kurių vertėtų atsisakyti, kurioje mitybos piramidės vietoje yra žuvis ir jos produktai, kiek kartų per savaitę rekomenduojama valgyti žuvį, kaip atpažinti šviežią žuvį, kokie yra žuvies pasigaminimo būdai ir kurie iš jų yra sveikiausi. Susipažinę su sveikos mitybos principais, mokiniai imasi dekoruoti šaukštelius polimeriniu moliu. Kiekvienas dalyvis gali pasigaminti unikalų, žuvininkystės tematiką atspindintį, šaukštelį. Edukaciniai užsiėmimai – būdas patraukliai vaikams perduoti žinias, suteikti daugiau pasitikėjimo savimi, ugdyti kūrybiškumą. Pažintinius edukacinius užsiėmimus ugdymo įstaigose veda sveiko laisvalaikio studijos „Sveiki Sveiki“ komandos narė Justina Tuleikienė.
 

Profesijos mokytojų dėmesiui

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra organizuoja seminarą ,,Ūkininkavimo pradmenų“ mokymo programos mokytojams, vykdantiems mokymus pagal Augalininkystė ir Akvakultūros mokymo dalykus.

Seminaro trukmė – 6 akad. val., seminaras vyks nuotoliniu būdu. Seminaro data – gegužės 12 d.  

Seminaro tikslas - suteikti žinių apie inovacijas augalininkystės ir akvakultūros srityse. Seminaro uždavinys – supažindinti su akvaponikos tvarumu ir inovatyvumu, įgyvendinto projekto ,,Aplinką tausojančios ir jos taršą mažinančios inovatyvios akvaponikos naudojimas“ rezultatais, akvaponikos plėtros  perspektyvomis Lietuvoje.  

Norinčius dalyvauti seminare prašome registruotis iki balandžio 25 d. elektroniniu paštu e.kavaliauskiene@litfood.lt. Išsamesnę informaciją apie renginį suteiksime tel. Nr. 8 682 28716 arba nurodytu el. paštu.

Patvirtinti 2023 m. Šviečiamosios gyvulininkystės programos dalyviai

Vakar patvirtinti Šviečiamosios gyvulininkystės programos (Programa) dalyviai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas patvirtino 40 švietimo įstaigų sąrašą: 15 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, įgyvendinančių Programos I modulį, 15 pradinio ugdymo įstaigų, įgyvendinančių Programos II modulį (1-4 klasė) ir 10 pagrindinio ugdymo įstaigų, įgyvendinančių Programos III modulį (5-8 klasė). Viena švietimo įstaiga Programoje dalyvauja su viena dalyvių grupe, kurioje yra ne daugiau kaip 25 vaikai ar mokiniai ir ne mažiau kaip 20.

Programos dalyviams pagal kiekvieną modulį yra parengta edukacinė medžiaga lietuviško gyvulininkystės sektoriaus pristatymui: informaciniai videofilmai apie ūkinius gyvūnus (I-III modulio Programos dalyviams), interaktyvus žaidimas I modulio Programos dalyviams, virtuali ekskursija po ūkinių gyvūnų ūkį II modulio Programos dalyviams, virtuali ekskursija po mokslo ir studijų įstaigą III modulio Programos dalyviams.

Ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai bus aprūpinti užduočių ir spalvinimo knygelėmis, moksleiviai – užduočių knygelėmis, o auklėtojos ir pedagogės – metodine medžiaga (el. versija). Programos dalyviai, naudodami mokomąją medžiagą ir metodines bei vaizdines priemones, turės savarankiškai organizuoti šviečiamąją veiklą savo įstaigoje – surengti mažiausiai vieną šviečiamąjį gyvulininkystės renginį (teminę valandėlę, žaidimą, viktoriną, seminarą, lauko dieną, pažintinę išvyką ar kt.). 

Startuoja 2023 m. Šviečiamoji gyvulininkystės programa vaikams ir jaunimui! Kviečiame teikti paraiškas!

Kviečiame ugdymo įstaigas nuo 2023 m. vasario 3 d. iki vasario 24 d. teikti paraiškas dalyvauti Šviečiamojoje gyvulininkystės programoje. 
Žemės ūkio ministerija ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (Agentūra) įgyvendina Šviečiamąją gyvulininkystės programą, kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. 

Įgyvendinant Programą vaikai ir jaunimas bus supažindinti su:

- visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais, saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis;

- darnios gyvulininkystės principais (gyvūnų gerove, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu, aplinkosaugos ir ekologijos principais ūkiuose, ūkių modernizavimu ir skaitmenizavimu, tvariu maisto vartojimu ir atliekų tvarkymu, švaria energetika ir kt.) įgyvendinant tvaraus ekonomikos augimo strategiją – Europos žaliąjį kursą;

- gyvulininkystės specialistų rengimu bei darbo šioje srityje galimybėmis.

Pažintis su akvakultūra nepaliko abejingų, ją moksleiviai tęs ir kitąmet

Apie akvakultūrą ir jos ateitį, žuvų auginimą ir priežiūrą, sveiką mitybą – 1–4 ir 5–8 klasių moksleiviai iš visos Lietuvos ne tik daugiau sužinojo, bet ir patys savo kūrybiniais darbais įrodė – žuvininkystė jiems rūpi ir yra įdomi sritis. Toks vis daugiau dėmesio sulaukiančios Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ (Programa) tikslas, kurio bus siekiama ir toliau. 

Pažintis su akvakultūra – nenuobodi 

2021–2022 mokslo metais Programos, kurią įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (Agentūra), renginiuose sudalyvavo daugiau nei pustrečio tūkstančio moksleivių.

Kaip pabrėžė žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, gyva pažintis su akvakultūra skatina vaikus domėtis, pažinti, suprasti, kas yra akvakultūra, kam ji reikalinga ir kokią naudą teikia žmogui bei aplinkai. Galbūt, po tokios pažinties ne vienas susimąstys užaugęs tapti akvakultūros ar žuvivaisos specialistu ir kurs sveiką, tvarią ir darnią Lietuvą.

Apdovanoti kūrybinių darbų nugalėtojai

Ši savaitė penkių mokymo įstaigų moksleiviams prasidėjo neįprastai. Mokinukų grupės iš skirtingų Lietuvos kampelių skubėjo ne į pamokas, o į VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (toliau – Agentūra) organizuojamą Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ (toliau – Programa) baigiamojo kūrybinių darbų konkurso nugalėtojų apdovanojimus. 

„Pateikti kūrybiniai darbai liudija, kad mokiniai daug sužino apie žuvininkystę, akvakultūrą, karjeros galimybes šioje srityje. Džiaugiamės, kad aprimus kelis metus veiklas ribojusiai Korona viruso pandemijai, šiemet galėjome suorganizuoti šią gražią šventę. Mokiniai visus metus aktyviai dalyvavo Programos veiklose, o galiausiai kūrybiniu darbu parodė, kad gautos žinios apie žuvininkystę ir akvakultūrą išliko,“  – mintimis dalijosi Agentūros Mokymų organizavimo skyriaus vedėjas Alvydas Grigaliūnas. Patys geriausieji – pirmų vietų nugalėtojai – pakviesti į Programos baigiamąjį renginį, kurio metu mokiniai buvo ne tik apdovanoti bet ir turėjo galimybę pasidžiaugti kultūrine renginio programa.

Mokslininkai ir ūkių savininkai rado būdų, kaip vaikus sudominti gyvulininkyste: išbandyti gali visi Lietuvos moksleiviai

Pažintis su gyvulininkystės studijų programomis, mokslininkų vykdoma veikla, apsilankymas gyvulininkystės ūkiuose moksleiviams gali būti daug įdomiau, nei gali atrodyti, ypač jei juos nuolat lydi savo srities profesionalai ar svajonių ūkius sukūrę žmonės. Vaikai taip pat turi ką parodyti: apsilankymai ūkiuose ar mokslo institucijose bei sukauptos žinios šįmet virto įvairiausiais kūrybiniais darbais – vaizdo siužetais, piešiniais, eilėraščiais ar net stalo žaidimais. Į kūrybinį procesą įtraukiamos ugdymo įstaigų bendruomenės ar šeimos nariai – viskas tam, kad tradicinė gyvulininkystė, itin svarbi ūkio šaka, vaikams būtų pažįstama ne tik iš vadovėlių. 

Programos galimybes labai vertina

Šiųmetis Šviečiamosios gyvulininkystės programos kūrybinių darbų konkursas „Gyvulininkystė ir MES“, kuriam pateikti 23 darbai, baigėsi – komisija išrinko geriausius darbus. 

Patvirtinti nauji 2022-2023 mokslo metų Pažintinės žuvininkystės programos dalyviai

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (Agentūra) sulaukė net 96 paraiškų dalyvauti Pažintinės žuvininkystės programoje „Išauginta Europos Sąjungoje“ (Programa). Pateiktos paraiškos buvo įvertintos, o spalio 28 d. Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos mokyklos, kurių moksleiviai 2022-2023 mokslo metais dalyvaus Programos veiklose (sąrašas apačioje).

„Nepaprastai smagu sulaukti tokio didelio mokyklų aktyvumo ir noro dalyvauti Programoje. Šiemet sulaukėme rekordinio paraiškų skaičiaus – dalyvauti Programoje panoro beveik šimtas mokymo įstaigų. Tai tik patvirtina, kad Programa mokiniams yra įdomi ir reikalinga. Programa patraukli, nes mokiniai turi galimybę dalyvauti „puokštėje“ veiklų – teorinėse paskaitose, edukaciniuose renginiuose, išvykose į žuvininkystės ūkius, o galiausiai ir pademonstruoti įgytas žinias kūrybiniais darbais“, – mintimis dalijasi Agentūros Mokymo organizavimo skyriaus vedėjas Alvydas Grigaliūnas.

Sveikiname Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ kūrybinių darbų nugalėtojus!

Spalio pabaigoje įvyko Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ (Programa) 2021 – 2022 m. dalyvių kūrybinių darbų vertinimo komisijos posėdis, kurio metu buvo įvertinti dalyvių pateikti kūrybiniai darbai bei patvirtinti I-III vietų nugalėtojai.

Programos įgyvendinimo metu dalyviai – 1–4 ir 5–8 klasių moksleiviai turėjo galimybę dalyvauti įvairiose veiklose, skirtose pažinti akvakultūrą, susipažinti su žuvų auginimu, priežiūra, sužinoti apie karjeros galimybes akvakultūros sektoriuje. Programos įgyvendinimo pabaigoje moksleiviai buvo pakviesti dalyvauti kūrybinių darbų konkurse, kurio metu turėjo galimybę pademonstruoti bei įtvirtinti įgytas žinias.

Žuvis – ne tik sveika ir maistinga: vaikų pažintis su ja gali būti išties ypatinga

Žino daug, tačiau valgo per mažai, todėl kalbėti apie žuvų svarbą sveikatai – itin svarbu, konstatuoja specialistai. Pažintinės edukacinės pamokos, kurių tikslas moksleivius supažindinti su sveikos mitybos principais, žuvų maistinėmis savybėmis bei jų svarba žmogaus organizmui, galiausiai, per kūrybą įtvirtinti įgytas žinias – tokį būdą išbandė specialistai. Ir vaikai, panašu, nenusivylė. 

Asmens sveikatos priežiūros specialistė – dietistė, tinklaraščio „Ką valgom?“ kūrėja Dalia Lenkutienė priminė: žmogaus organizmui svarbūs ne tik žuvyje esantys vitaminai E, D, B1, B12, B6, mineralinės medžiagos (kalis, fosforas, magnis), mikroelementai (jodas, cinkas, selenas), bet ir dokozaheksaeno rūgštis (DHR). DHR rūgštis – Omega-3 riebalų rūgštis – svarbi vaikų atminčiai, mąstymui, smegenų ir širdies veiklai, regos funkcijai, sykiu bendrai vaiko sveikatai.

Prieš dešimtmetį žuvį į vaikų mitybą rekomenduota įtraukti nuo 12 mėnesių. Remiantis naujausiomis Amerikos pediatrijos akademijos rekomendacijomis, ji svarbi jau 6 mėnesių kūdikio mityboje. Patvirtinta, jog kuo anksčiau į mažylių valgiaraštį įtraukiama žuvis, tuo lengviau išvengti alerginių reakcijų ateityje. Dvejų ar trejų metų vaikui, anot D. Lenkutienės, rekomenduojama suvalgyti 30 gramų žuvies per dieną, 11 metų vaiko dienos porcijoje žuvis gali sudaryti 100 gramų. Per savaitę vaikams žuvies patiekalų reikėtų pasiūlyti kartą ar du. 

Renkantis žuvį, labai svarbu atsižvelgti ne tik į jos maistinę vertę ar kainą, bet ir kokiomis sąlygomis buvo užauginta arba pagauta. Visuomenėje paplitusi nuomonė, kad naudingiau valgyti šviežią žuvį, tačiau Lietuvoje šviežios atvežtinės žuvies įsigyti nėra paprasta. 

Skelbiame kūrybinių darbų konkurso „Gyvulininkystė ir MES“ nugalėtojus

Šviečiamosios gyvulininkystės programos kūrybinių darbų konkursas „Gyvulininkystė ir MES“ baigėsi. Kūrybinių darbų atrankos komisija iš 23 konkursui pateiktų kūrybinių darbų atrinko geriausius. Komisiją sudarė Žemės ūkio ministerijos bei VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros specialistai.

Išrinkti 1–3 vietų laimėtojai pagal modulius, kuriems bus įteiktos padėkos ir prizai:

I MODULIS (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų grupės)
1 vietos laimėtojas: Šiaulių lopšelis-darželis „Kregždutė“;
2 vietos laimėtojas: Kauno lopšelis-darželis „Drevinukas";
3 vietos laimėtojas: Širvintų "Atžalyno" progimnazija.

II MODULIS (1–4 klasių mokiniai)
1 vietos laimėtojas: Alytaus r. Miroslavo gimnazija;
2 vietos laimėtojas: Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis;
3 vietos laimėtojas: Telšių ,,Germanto" progimnazija.

Ankstesnis 1 2 3 ... 9 Sekantis
  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X