Naujienos

Konsultantų ir profesijos mokytojų dėmesiui

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra organizuoja mokymo kursus konsultantams, siekiantiems gauti akreditaciją ar tobulinti kvalifikaciją pagal 5.6 konsultavimo sritį ,,Konsultavimas ekologinės gyvulininkystės klausimais“ ir ,,Ūkininkavimo pradmenų“ mokymo programos ,,Ūkinių gyvūnų auginimo pagrindai“, ,,Akvakultūros pagrindai“, ,,Veterinarijos pagrindai“ mokymo dalykų profesijos mokytojams.

Konsultantų ir profesijos mokytojų dėmesiui

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra organizuoja mokymo kursus konsultantams, siekiantiems gauti akreditaciją ar tobulinti kvalifikaciją pagal 5.6 konsultavimo sritį ,,Konsultavimas ekologinės gyvulininkystės klausimais“ ir ,,Ūkininkavimo pradmenų“ mokymo programos ,,Ūkinių gyvūnų auginimo pagrindai“, ,,Akvakultūros pagrindai“, ,,Veterinarijos pagrindai“ mokymo dalykų profesijos mokytojams.

Mokymo kursai pagal konsultantų mokymo programą „Ekologinė gyvulininkystė“ (programos kodas – 596052005, trukmė – 24 akad. val.) vyks nuotoliniu būdu. Preliminari  mokymų data – birželio 8, 9 ir 10 dienomis.

 

Konsultantų ir profesijos mokytojų dėmesiui

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra organizuoja mokymo kursus konsultantams, siekiantiems gauti akreditaciją ar tobulinti kvalifikaciją pagal 5.5 konsultavimo sritį „Konsultavimas ekologinės augalininkystės klausimais“, ir ,,Ūkininkavimo pradmenų“ mokymo programos ,,Augalininkystės pagrindų“ mokymo dalyko profesijos mokytojams.

Mokymo kursai pagal konsultantų mokymo programą „Ekologinė augalininkystė“ (programos kodas – 596052004, trukmė – 24 akad. val.) vyks nuotoliniu būdu gegužės 4,5 ir 6 dienomis.

Konsultantų ir profesijos mokytojų dėmesiui

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra organizuoja mokymo kursus konsultantams, siekiantiems gauti akreditaciją ar tobulinti kvalifikaciją pagal 5.4 konsultavimo sritį „Konsultavimas miškų ūkio klausimais“ ir ,,Ūkininkavimo pradmenų“ mokymo programos ,,Miškininkystės pagrindų“ mokymo dalyko profesijos mokytojams.

Mokymo kursai pagal konsultantų mokymo programą „Tvarios miškininkystės principų įgyvendinimas“ (programos kodas – 596082103, trukmė – 16 akad. val.) vyks nuotoliniu būdu kovo 18-19 dienomis.

Startuoja Šviečiamoji gyvulininkystės programa vaikams ir jaunimui - kviečiame teikti paraiškas

Žemės ūkio ministerija ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (Agentūra) įgyvendina Šviečiamąją gyvulininkystės programą (Programa), kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. 

Įgyvendinant programą vaikai ir jaunimas bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis.Nuo 2021 m. vasario 17 d. iki kovo 8 d. skelbiamas kvietimas ugdymo įstaigoms teikti paraiškas dalyvauti Programoje. Paraiškos teikiamos elektroniniu paštu gyvulininkyste@litfood.lt

Patvirtintas 2021 m. šviečiamosios gyvulininkystės programos dalyvių sąrašas

Š. m. kovo 30 d. žemės ūkio ministras K. Navickas įsakymu Nr. 3D-192 patvirtino 2021 m. šviečiamosios gyvulininkystės programos (toliau  Programa) dalyvių sąrašą.   

 

Dalyvauti Programoje šiais metais yra patvirtinta 40 švietimo įstaigų iš visų Lietuvos apskričių: 15 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų grupių vaikų, įgyvendinančių Programos I modulį, 15 pradinio ugdymo įstaigų klasių mokinių, įgyvendinančių Programos II modulį ir 10  pagrindinių pagrindinio ugdymo įstaigų klasių mokinių, įgyvendinančių Programos III modulį. 

 

Programos dalyviai bus aprūpinti edukaciniais-informaciniais videofilmais apie ūkinius gyvūnus ir užduočių knygelėmis, o auklėtojos ir pedagogės – metodine medžiaga (el. versija). Programos dalyviai pasinaudodami mokomąja medžiaga ir metodinėmis bei vaizdinėmis priemonėmis turės savarankiškai organizuoti šviečiamąją veiklą savo įstaigoje – surengti mažiausiai vieną šviečiamąjį gyvulininkystės renginį (teminę valandėlę, žaidimą, seminarą, lauko dieną, pažintinę išvyką ir kt.). 

Konsultantai, kurie siekia gauti akreditaciją bei tobulinti kvalifikaciją, kviečiami registruotis į mokymus

VšĮ Kaimo verslo ir rinkos plėtros agentūra 2021 m. planuoja organizuoti mokymus konsultantams pagal šias mokymo programas:

 - Kompleksinės paramos reikalavimų ir darbo saugos standartų įgyvendinimas (mokymo programos kodas 596162011; trukmė – 24 akad. val.)
 - Agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose reikalavimų įgyvendinimas (mokymo programos kodas 596185003;  trukmė – 16 akad. val.).
- Ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymas ir apmokestinimo aktualijos (mokymo programos kodas  596134405; trukmė – 16 akad. val.)
 - Tvarios miškininkystės principų įgyvendinimas (mokymo programos kodas – 596082103; trukmė – 16 akad. val.)
 - Ekologinė augalininkystė (mokymo programos kodas 596052004; trukmė – 24 akad. val.)
 - Ekologinė gyvulininkystė (mokymo programos kodas 596052005;  trukmė – 24 akad. val.)

Pažintinę žuvininkystės programą „Išauginta ES“ vainikavo kūrybinių darbų konkursas

Mokyklų susidomėjimo ir aktyvaus dalyvavimo sulaukusią Pažintinę žuvininkystės programą „Išauginta Europos Sąjungoje“ vainikavo kūrybinių darbų konkurso dalyvių apdovanojimai.

Programą jau trečius metus įgyvendina Žemės ūkio ministerija kartu su VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra. Joje dalyvauja paraiškas užpildžiusios šalies pradinio ir pagrindinio ugdymo švietimo įstaigos. Dalyviai skirstomi į dvi amžiaus grupes – 1–4 ir 5–8 kasių moksleiviai. Kertinis programos tikslas – plėsti dalyvių žinias apie akvakultūros sektorių, skatinti Lietuvos akvakultūros ūkiuose išaugintų žuvininkystės produktų vartojimą, supažindinti su verslo bei karjeros galimybėmis akvakultūros sektoriuje.

Mokymo kursai augalų apsaugos konsultantams

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“) organizuoja mokymų kursus konsultantams, siekiantiems pratęsti akreditaciją pagal „Augalų apsaugos konsultantų mokymo programą“ (žinių atnaujinimas, kodas 596162010, trukmė – 8 akad. val.)

Kursų kaina 60 Eur.
Mokymai planuojami vykdyti nuotoliniu būdu gegužės mėnesį. 

Norinčius dalyvauti mokymuose prašome registruotis elektroniniu paštu i.ziziene@litfood.lt.
Registracija į mokymus – iki balandžio 16 d. 
Informacija apie mokymus telefonu (8 616) 35 156.

Patvirtinti pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ 2020-2021 mokslo metų dalyviai

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra sulaukė 66 paraiškų dalyvauti pažintinės žuvininkystės programoje „Išauginta Europos Sąjungoje“ (Programa). Pateiktos paraiškos buvo įvertintos, o lapkričio 4 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-759 patvirtintos visos mokyklos, kurių moksleiviai 2020-2021 mokslo metais dalyvaus Programos veiklose (sąrašas apačioje).

„Nors situacija Lietuvoje dėl pandemijos yra sudėtinga, tačiau mokyklų aktyvumas ir noras dalyvauti Programoje nuoširdžiai džiugina“, - sako VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Mokymo organizavimo skyriaus vedėjas Alvydas Grigaliūnas.

Vaikų pažinimo akiratyje – akvakultūra

Pastaruoju metu žuvis tampa vis populiaresnis patiekalas ant vaikų stalo, o žvejyba mažiesiems vis dažniau ne tik siejasi su smagiu laisvalaikio praleidimu, bet ir pradedama suvokti kaip verslo ir karjeros galimybė.  

Žinias apie akvakultūrą būtina diegti jau mokykloje

Akvakultūra Lietuvoje turi ne tik ekonominę, socialinę, rekreacinę bei aplinkosauginę reikšmę. Ji skatina žuvų asortimento plėtrą, naujų darbo vietų atsiradimą. Kad visuomenė būtų sąmoningesnė ir daugiau žinotų apie akvakultūros naudą, svarbu vykdyti švietimą šia tema jau mokykloje.

Prie vaikų švietimo, jų mąstymo ir požiūrio į akvakultūrą bei jos svarbą formavimo nemaža dalimi prisideda Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra įgyvendindamos pažintinę žuvininkystės programą „Išauginta ES“.

Paraiškas pažintinei žuvininkystės programai galima teikti dar savaitę

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra kviečia ugdymo įstaigas teikti paraiškas dalyvauti pažintinėje žuvininkystės programoje „Išauginta Europos Sąjungoje“ šiais –2020-2021– mokslo metais. Paraiškas dalyvauti programoje galima teikti dar visą savaitę - iki spalio 14 d. elektroniniu paštu zuvininkyste@litfood.lt

Programoje gali dalyvauti šalies ugdymo įstaigų:
-1-4 klasių mokinių grupės;
-5-8 klasių mokinių grupės.

Ankstesnis 1 2 3 ... 6 Sekantis
  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X