Mokymo programos

Žemės, miškų, maisto, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymo programų rengimo bendrųjų reikalavimų aprašas ir sąvado sudarymo taisyklės (toliau – aprašas) reglamentuojama žemės, miškų, maisto, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo suaugusiųjų švietimo papildomų kompetencijų įgijimo mokymo programų rengimo, vertinimo, atnaujinimo ir registravimo tvarką.
Aprašo nuostatos galioja paraiškoms, pateiktoms po   2023 m. vasario 15 d. patvirtinto žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 3D-85.
Aprašo nuostatos yra privalomos rengiant, vertinant ir (arba) vykdant teisės aktuose, reglamentuojančiuose žemės, miškų, maisto, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių privalomus mokymus, numatytas mokymo programas (Ūkininkavimo pradmenų, Augalų apsaugos produktų platintojų, Augalų apsaugos produktų platintojų kvalifikacijos tobulinimo, Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų, Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų kvalifikacijos tobulinimo, Pieno supirkėjų mokymo, Pieno supirkėjų kvalifikacijos tobulinimo, Ūkinių, išskyrus arklinių šeimos, gyvūnų ženklinimo ir registravimo, Šviežių vaisių ir daržovių kokybės vertinimo reikalavimų) (toliau – privalomos mokymo programos), taip pat rengiant, vertinant ir vykdant mokymo programas pareiškėjams, gaunantiems Europos Sąjungos ir (ar) nacionalinę paramą iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administruojamų programų.
Mokymo programą gali rengti įstaigos, turinčios teisę vykdyti formalųjį ir (ar) neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Privalomas mokymo programas rengia VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra. 
Su Žemės, miškų, maisto, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymo programų rengimo bendrųjų reikalavimų aprašo ir sąvado sudarymo taisyklėmis galite susipažinti čia.
Žemės, miškų, maisto, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymo programų sąvadas:

Naujos/atnaujintos mokymo programos

Mokymo programos konsultantams

Mokymo programų archyvas

Mokymų kokybės vertinimo tvarkos aprašas 1priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas

 

Dėl papildomos informacijos kreiptis:

Mokymų organizavimo skyriaus specialistė Jūratė Spruntulienė, tel. + 370 611 08188, el. paštas: j.spruntuliene@litfood.lt

 

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X