Mokymai nuotoliniu būdu ir savišvieta

Mokymai nuotoliniu būdu ir savišvieta

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Atsakingas asmuo ir kontaktai

Mokymo programos vykdomos nuotoliniu arba savišvietos būdu

1.

VšĮ „Mokslinės paslaugos“

 

Edita Meškinytė – Kaušilienė, tel. nr. +370 614 45222, el.p. mokymai@mpaslaugos.lt

 

Privalomosios keturios mokymo programos:

 • Kompleksinės paramos reikalavimai (Valdymo reikalavimai), 10 akad. val., kodas 296162023.
 • Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas, 18 akad. val., kodas 296185007.
 • Aplinkosauga ir tręšimo planavimas, 10 akad. val., kodas 296185010.
 • Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės, 24 akad. val., kodas 396131406.

Pasirenkamieji mokymo kursai:

 • Ekologinio ūkininkavimo pagrindai, 24 akad. val., kodas 396185007.
 • Mėsinių galvijų auginimas, 16 akad. val., kodas 296162172.
 • Avininkystės ūkio kūrimas ir plėtra, 16 akad. val., kodas 296162154.
 • Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintos galvijienos ir jos gaminių gamybos technologijos, 16 akad. val., kodas 296072117.
 • Triušininkystės ūkių kūrimas ir plėtra, 40 akad. val., kodas 396162104.
 • Veislinių telyčių auginimas pienininkystės ūkyje, 8 akad. val., kodas 396162129.
 • Pieno kokybinių ir kiekybinių rodiklių gerinimas taikant gyvulių produktyvumo kontrolė, 24 akad. val., kodas 296162174.
 • Gyvulių veisimo technologijos pieno ūkyje mažinančios produkcijos savikainą, 8 akad. val., kodas 296162138.
 • Naujausios naujagimių veršelių auginimo technologijos, (kodas 296162169) 16 akad.val.
 • Ūkininkavimo pradmenų  mokymo programa, kodas  296081073, trukmė 160 akad. val.

2.

VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Edita Kriūnienė

El. p. edita.kriuniene@lzukt.lt

Tel. nr. +370 687 33 834.

 

LŽŪKT organizuoja mokymus sistemoje IKMIS. Ūkininkus kviečiame jungtis

https://www.ikmis.lt/Bundles/signin ir mokytis saugiai, jiems patogioje vietoje, pasirinkus „E. mokymai". Tobulinti kvalifikaciją jie gali pagal šias mokymo programas:

1. Jaunieji ūkininkai:

 • Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas, kodas 296185007, 18 akad. val.;
 • Aplinkosauga ir tręšimo planavimas, kodas 296185010, 10 akad. val.;
 • Kompleksinės paramos reikalavimai, kodas 296162023, 10 akad. val.;
 • Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės , kodas 396131406, 24 akad. val.

2. Visiems, kam aktualu:

 • Silosuotų pašarų gamyba ir galvijų racionų sudarymo principai, kodas 396162124, 8 akad. val.;
 • Ūkininkavimas hidrografiškai jautriose (rizikos vandens telkinių) teritorijose, kodas 296185015, 8 akad. val.;
 • Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programa, 8 akad. val.;
 • Ekologinio ūkininkavimo pagrindai, kodas 396185007, trukmė 24 akad. val.;
 • Žalienų tvarkymas prekiniame pieno ūkyje, kodas 396162006, trukmė: 24 akad. val.;
 • Finansinių ataskaitų duomenų naudojimas ūkininko ūkio valdymo sprendimams priimti, kodas 396134412, trukmė 8 akad. val.;
 • Atliekų tvarkymas žemės ūkyje, kodas 296185014, 8 akad. val.;
 • Pievų, ganyklų įrengimas ir priežiūra, kodas 296162027, 8 akad. val.

3. Augalų apsaugos produktų naudotojams ir platintojams:

 • Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymo programa, kodas 296162003, 16 akad. val.;
 • Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa, kodas 296162067, 8 akad. val.;
 • Augalų apsaugos produktų platintojų mokymo programa, kodas 396162009, 14 akad. val.
 • Augalų apsaugos produktų platintojų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa, kodas 396162010, 8 akad. val.

 

3.

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai

Simona Švoilaitė, el. Pastas s.svoilaite@zur.lt, tel. nr. +37062096399

 • Kompleksinės paramos reikalavimai (Valdymo reikalavimai), kodas 296162023, 10 akad. val.
 • Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas, kodas 296185007, 18 akad. val.
 • Aplinkosauga ir tręšimo planavimas, kodas 296185010, 10 akad. val.
 • Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės, kodas 396131406, 24 akad. val.
 • Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymo programa, kodas 296162003, 16 akad. val.
 • Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymo programa, kodas 296162067, 8 akad. val.
 • Ūkinių gyvūnų gerovė ir sveikata, kodas 296162151, 8 akad. val.
 • Veislinių telyčių auginimas pieno ūkyje, kodas 396162129, 8 akad. val.
 • Tausaus dirvožemio naudojimo pagrindai, kodas 296081016, 10 akad. val.
 • Buhalterinės apskaitos svarba ūkininko ūkyje, kodas 396134405, 8 akad. val.
 • Tausojamasis ūkininkavimas, kodas 396185008, 24 akad. val.
 • Dalyvavimas aplinkos apsaugos priemonėse ir jų įgyvendinimas, kodas 296126129, 10 akad. val.
 • Gyvūnų gerovė (įgyvendinant kompleksinės paramos reikalavimus), kodas 296126129, 16 akad. val.
 • Ūkininkavimo pradmenų  mokymo programa, kodas  296081073, trukmė 160 akad. val.

4.

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla

Rita Sevelevičienė, tel. 8 652 19 168, el. p. sevrita@gmail.com

 • Ūkininkavimo pradmenų  mokymo programa, kodas  296081073, trukmė 160 akad. val.

5.

Kauno kolegija

 

Ina Živatkauskienė, tel. 8 605 21 159, ina.zivatkauskiene@go.kauko.lt

 • Ūkininkavimo pradmenų  mokymo programa, kodas  296081073, trukmė 160 akad. val.

6.

UAB Mokymo centras „Automobilis"

Lina Giedraitė, tel.  8 687 95 046, el. p. automobilis@gmail.com

 • Ūkininkavimo pradmenų  mokymo programa, kodas  296081073, trukmė 160 akad. val.

7.

VšĮ „SVIRTELĖ"

 

Olesė Toleikienė, tel. 8 670 80 037, el. p. oleset@gmail.com

 • Ūkininkavimo pradmenų  mokymo programa, kodas  296081073, trukmė 160 akad. val.

8.

VšĮ Zarasų profesinė mokykla

Sabina Mechovičienė, tel. 8 385 53 765, zzumpersonalas@gmail.com

 • Ūkininkavimo pradmenų  mokymo programa, kodas  296081073, trukmė 160 akad. val.

9.

Plungės technologijų ir verslo mokykla, Rietavo filialas

Ona Krepštienė, tel. 8 618 46294, el. p. o.krepstiene@gmail.com

 • Ūkininkavimo pradmenų  mokymo programa, kodas  296081073, trukmė 160 akad. val.

10.

Alantos technologijos ir verslo mokykla

Stasys Skebas, tel. 8 686 66754, el.p. praktika@alantostvm.lt

 • Ūkininkavimo pradmenų  mokymo programa, kodas  296081073, trukmė 160 akad. val.

11.

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Audronė Guzevičienė, tel. 8 611 40 649, el. p. audrone@ukvm.lt

 • Ūkininkavimo pradmenų  mokymo programa, kodas  296081073, trukmė 160 akad. val.

12.

VšĮ Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

Laimutė Baronienė, mob. 861690488, tel. (8 5) 2403523, el. p. bukiskiuskyrius@vavm.lt

 • Ūkininkavimo pradmenų  mokymo programa, kodas  296081073, trukmė 160 akad. val.

13.

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Aleksandra Astašova,  tel. +37065051758

 • Ūkininkavimo pradmenų  mokymo programa, kodas  296081073, trukmė 160 akad. val.

14.

Viešoji įstaiga Alytaus profesinio mokymo centras

Laima Majauskienė, tel. (8616) 52510, el.p. majauskiene.laima@gmail.com

 • Ūkininkavimo pradmenų  mokymo programa, kodas  296081073, trukmė 160 akad. val.

15.

VšĮ Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla

Vytautas Mitkus, tel. 8 612 32002

 • Ūkininkavimo pradmenų  mokymo programa, kodas  296081073, trukmė 160 akad. val.

16.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

Vika Dabkevičienė, tel. 8 668 76065, el. p. vika.dabkeviciene@btvmc.lt

 • Ūkininkavimo pradmenų  mokymo programa, kodas  296081073, trukmė 160 akad. val.

17.

VšĮ Marijampolės profesinio rengimo centras

Marija Jurgilienė, 8 616 79 921, el. p. marija.jurgiliene@gmail.com

 • Ūkininkavimo pradmenų  mokymo programa, kodas  296081073, trukmė 160 akad. val.

18.

VšĮ Joniškio žemės ūkio mokykla

Ilma Jusevičienė, tel. (8 426) 612 74, Stasė Tarasevičienė tel. (8 41) 502217

 • Ūkininkavimo pradmenų  mokymo programa, kodas  296081073, trukmė 160 akad. val.

19.

VšĮ Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Valdoreza Stulgaitienė, tel. 8 620 45 507, el. p. praktinismokymas@stvm.lt

 • Ūkininkavimo pradmenų  mokymo programa, kodas  296081073, trukmė 160 akad. val.

20.

VšĮ Panevėžio  profesinio rengimo centras

Dalia Kavaliauskienė, tel. (8 45) 57 13 18, el. p. kavad99@gmail.com

 • Ūkininkavimo pradmenų  mokymo programa, kodas  296081073, trukmė 160 akad. val.

21.

VšĮ Utenos regioninis profesinio mokymo centras

Jolita Lilionienė, tel. 8 (389) 52839, 8 655 42050

 • Ūkininkavimo pradmenų  mokymo programa, kodas  296081073, trukmė 160 akad. val.

22.

VšĮ Vilniaus kolegija, Agrotechnologijų fakultetas

Nijolė Ružienė, +370 640 48008, el. p. n.ruziene@atf.viko.lt

 • Ūkininkavimo pradmenų  mokymo programa, kodas  296081073, trukmė 160 akad. val.

23.

UAB „Autotodis“

Tadas Šilinskas, +370 600 06444, pretendent@gmail.com

 • Ūkininkavimo pradmenų  mokymo programa, kodas  296081073, trukmė 160 akad. val.
  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X