Jaunųjų ūkininkų mokymas

Informacija jauniesiems ūkininkams

Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimo išdavimas

Jaunieji ūkininkai, gavę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui" ir neturintys profesinio arba aukštojo žemės ūkio srities išsilavinimo, per 36 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą dienos turi išklausyti 160 akademinių valandų nustatytus mokymo modulius pagal Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą (kodas 296162026).

Jaunųjų ūkininkų, sėkmingai išklausiusių Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kursą, sąrašai skelbiami VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros interneto svetainėje (žiūrėti apačioje), o ūkininkui pageidaujant išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas (vadovaujantis žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymu 3D-67).

Privalomosios keturios mokymo programos (iš viso 62 akad. val.):

  1. Paramos sąlygų reikalavimai (buvusi mokymo programa Kompleksinės paramos reikalavimai), 10 ak. val., kodas 296162023.
  2. Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas, 18 ak. val., kodas 296185007.
  3. Aplinkosauga ir tręšimo planavimas, 10 ak. val., kodas 296185010.
  4. Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės, 24 ak. val., kodas 396131406.

Pasirenkamieji mokymo kursai (iš viso 98 akad. val.):

  1. Gyvulininkystės srities mokymo kursai (ne mažiau kaip 8 akad. val. mišrių ir gyvulininkystės krypties ūkių ūkininkams).
  2. Augalininkystės srities mokymo kursai (ne mažiau kaip 8 akad. val. augalininkystės krypties ūkių ūkininkams).
  3. Kiti mokymo kursai, patvirtinti VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros ar parengti kitų rengėjų, bet susiję su ūkininko ūkio veikla.

Atnaujinta Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programa (kodas 296162026).

Kursų  laikas, vieta ir kita informacija skelbiama projektus vykdančių institucijų bei VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros interneto svetainėse.

Mokymo įstaigos, vykdančios mokymus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę "Žinių perdavimas ir informavimo veikla" veikos srities "Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti" įgyvendinimo taisykles.

Mokymo programų sąrašas

Dėl pažymėjimo išdavimo

Išklausius mokymo programos privalomuosius modulius (62 ak. val.) ir likusias pasirenkamas 98 ak. val., pažymėjimų kopijas kartu su prašymu bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija reikia atsiųsti į VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą (I. Kanto g. 23, 44296 Kaunas).

Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. 3D-67 „Dėl mokymo pagal jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos“
VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus 2023 m. kovo  23 d. įsakymas Nr. VĮ-12 „Dėl VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros 2018 m. lapkričio mėn. 14 d. įsakymo Nr. KV-24 „Dėl jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"
Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas
Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimo išdavimas  - 6 eur. 

Jau išduodame Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo popierinės versijos blankus. 

Daugiau informacijos

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Mokymų organizavimo skyriaus specialistas Gytis Viršilas - tel. +370 640 69001, el. paštas: g.virsilas@litfood.lt  

 

Prašome atkreipti dėmesį, kad paslaugų ir prekių teikėjų, kurių tiesioginė pirminė veikla ne mokymo ir konsultavimo paslaugų teikimas žemės ūkio subjektams, papildomos kvalifikacijos tobulinimo valandos neužskaitomos.

 

Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo komisijos posėdis vyks 2023 m. gruodžio 15 d.

PRAŠYMO FORMĄ GALITE ATSISIŲSTI ČIA

 

 

 

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X