Jaunųjų ūkininkų mokymas

Informacija jauniesiems ūkininkams

Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimo išdavimas

Jaunieji ūkininkai, gavę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui" ir neturintys profesinio arba aukštojo žemės ūkio srities išsilavinimo, per 36 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą dienos turi išklausyti 160 akademinių valandų nustatytus mokymo modulius pagal Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą (kodas 296162026).

Jaunųjų ūkininkų, sėkmingai išklausiusių Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kursą, sąrašai skelbiami VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros interneto svetainėje (žiūrėti apačioje), o ūkininkui pageidaujant išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas (vadovaujantis žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 29 d. įsakymu 3D-775).

Privalomosios keturios mokymo programos (iš viso 62 akad. val.):

  1. Kompleksinės paramos reikalavimai (Valdymo reikalavimai), 10 ak. val., kodas 296162023.
  2. Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas, 18 ak. val., kodas 296185007.
  3. Aplinkosauga ir tręšimo planavimas, 10 ak. val., kodas 296185010.
  4. Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės, 24 ak. val., kodas 396131406.

Pasirenkamieji mokymo kursai (iš viso 98 akad. val.):

  1. Gyvulininkystės srities mokymo kursai (ne mažiau kaip 8 akad. val. mišrių ir gyvulininkystės krypties ūkių ūkininkams).
  2. Augalininkystės srities mokymo kursai (ne mažiau kaip 8 akad. val. augalininkystės krypties ūkių ūkininkams).
  3. Kiti mokymo kursai, patvirtinti VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros ar parengti kitų rengėjų, bet susiję su ūkininko ūkio veikla.

Kursų laikas, vieta ir kita informacija skelbiama VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros ir projektus vykdančių institucijų interneto svetainėse.

Dėl pažymėjimo išdavimo

Išklausius mokymo programos privalomuosius modulius (62 ak. val.) ir likusias pasirenkamas 98 ak. val., pažymėjimų kopijas kartu su prašymu bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija reikia atsiųsti į VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą (I. Kanto g. 23, 44296 Kaunas).

Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. 3D-67 „Dėl mokymo pagal jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos“
VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus 2020 m. kovo  23 d. įsakymas Nr. VĮ035 „Dėl VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros 2018 m. lapkričio mėn. 14 d. įsakymo Nr. KV-24 „Dėl jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"
Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas
Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimo išdavimas  - 6 eur.

Daugiau informacijos

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Mokymų organizavimo skyriaus specialistas Gytis Viršilas - tel. +370 699 17411, el. paštas: g.virsilas@litfood.lt

 

PRAŠYMO FORMĄ GALITE ATSISIŲSTI ČIA

ANONIMINĖ ANKETA

Išduotų Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimų sąrašas (2020 m.)

Išduotų Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimų sąrašas (2019 m.)

Išduotų Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimų sąrašas (2018 m.)

Išduotų Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimų sąrašas (2017 m.)

Išduotų Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimų sąrašas (2010-2016 m.)

 

 

 

 

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53341 Kauno r.
Tel. +370 37 397 070

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X