„Išauginta Europos Sąjungoje“

Pažintinės žuvininkystės programą "Išauginta Europos Sąjungoje" (Programa) įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra.

Programos tikslas - Plėsti dalyvių žinias apie akvakultūros sektorių, skatinti Lietuvos akvakultūros ūkiuose išaugintų žuvininkystės produktų vartojimą, supažindinti su verslo bei karjeros galimybėmis akvakultūros sektoriuje.

Kas gali dalyvauti programoje?

Programoje gali dalyvauti paraiškas užpildžiusios šalies pradinio ir pagrindinio ugdymo švietimo įstaigos. Dalyviai skirstomi į dvi amžiaus grupes:

-pradinio ugdymo (1-4 klasių) moksleiviai;  
-pagrindinio ugdymo (5-8 klasių) švietimo įstaigų moksleiviai.

Kaip vyksta Programos įgyvendinimas?

Paskelbiamas kvietimas dalyvauti Programoje. Gautos pradinio ir pagrindinio ugdymo švietimo įstaigų užpildytos paraiškos įvertinamos ir, vadovaujantis Programos įgyvendinimo taisyklėmis, atrenkami Programos dalyviai.

Atrinkti dalyviai aprūpinami (organizatorių lėšomis) sukurta ir specialiai išleista mokomąja metodine medžiaga, organizuojamos paskaitėlės su akvakultūros srities žinovais. Antrojoje Programos dalyje organizuojamos pažintinės išvykos į mokymo įstaigas, kuriose yra rengiami akvakultūros ir žuvivaisos specialistai.

Besibaigiant Programos veikloms, Programos dalyviai kviečiami dalyvauti kūrybinių darbų konkurse ir kūrybiškai atskleisti programos įgyvendinimo metu įgytas žinias. Kūrybinių darbų konkurse gali dalivauti tik Programos dalyviai. Mokiniai varžosi keturiose kategorijose pagal temas: mityba ir maisto ruošimas, komunikacija, mokslas ir technologijos bei menas.

Metodinė medžiaga Programos dalyviams 

Teisės aktai