Ekologinis ūkininkavimas

Ekologinis ūkininkavimas

Pradedantieji ekologiškai ūkininkauti (taip pat jų įgalioti atstovai) privalo laikytis Ekologinio žemės ūkio taisyklių ir išklausyti mokymo programos „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai" kursą. Kursų baigimo pažymėjimo kopiją privaloma pateikti sertifikavimo įstaigai ne vėliau kaip iki sertifikato išdavimo dienos (iki einamųjų metų spalio 15 d.). Sertifikavimo įstaigos funkcijas vykdo Žemės ūkio ministerijos paskirta VšĮ „Ekoagros". Mokymo kursus administruoja VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra.

Asmenys, turintys formaliojo arba neformaliojo mokymo kurso pagal žemės ūkio srities mokymo programas, susijusias su ekologine gamyba, baigimo patvirtinimo pažymėjimus arba diplomus, gali kreiptis į VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėros agentūrą (el. paštu info@litfood.lt arba faksu (8 5) 2503 793) dėl turimo išsimokslinimo pripažinimo lygiaverčiu nustatytam privalomajam „Ekologinio ūkininkavimo pagrindų" mokymo kursui arba kitiems mokymams, susijusiems su ekologine gamyba. Pateikti reikia prašymą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir baigimo dokumentus.

Mokymo programos „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai" (kodas 396185007, trukmė 24 ak. val.) tikslas - perteikti ūkininkui mokslinėmis praktinėmis žiniomis pagrįstas ekologinio ūkininkavimo rekomendacijas, ekologinės gamybos esmę ir supažindinti su pagrindiniais ekologinio ūkininkavimo reikalavimais. Baigęs mokymo programos kursą, dalyvis geba organizuoti gamybą pagal Ekologinės žemės ūkio gamybos taisykles, įvertinti ūkio dirvožemio savybes ir pasirinkti tinkamą ūkio specializaciją ir augalų veisles, planuoti pašarų bazę pagal pasirinktą gyvulininkystės specializaciją, pateikti reikalingus dokumentus sertifikavimo įstaigai ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Tikslinė mokymo kursų klausytojų grupė - ūkininkai, jų partneriai, žemės ūkio bendrovių įgalioti asmenys, t.y. asmenys, įregistravę žemės ūkio valdą Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro registre ir siekiantys gauti ekologinės gamybos ūkio sertifikatą.

Daugiau informacijos:
VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Mokymų organizavimo skyriaus specialistė Inga Ziziene, tel. +370 616 35156 , el. p.  i.ziziene@litfood.lt .

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 375 „Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-06-07)

Prašymo forma užskaityti turimą išsimokslinimą lygiaverčiu
Prašymas išklausyti mokymo kursą


Teisinė informacija
Mokymo organizavimo tvarka
Prašymas dėl pradedančiųjų ekologiškai ūkininkauti mokymo organizavimo

Mokymo įstaigos
Pradedančiųjų ekologiškai ūkininkauti mokymo įstaigos

ASMENŲ, BAIGUSIŲ EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO MOKYMO KURSUS, SĄRAŠAI (2013-2019 M.):

2019 m.
2018 m.
2017 m.
2016 m.
2015 m.
2014 m.
2013 m.
Turimas išsimokslinimas pripažintas lygiaverčiu privalomajam


INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VŠĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra"
Direktorė - Aneta Kacėnaitė
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53341 Kauno r.
Tel. +370 37 397 070

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
X