Informacija pareiškėjams


VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra skelbia paramos paraiškų priėmimą vykdyti vyno rėmimo veiksmus trečiųjų šalių rinkose.

Ūkio subjektai, norintys gauti paramą, iki 2017-01-31 pateikia paramos paraiškas, kurios turi atitikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-60 patvirtintose „Vyno rėmimo veiksmų trečiųjų šalių rinkose administravimo ir kontrolės taisyklėse“ (žr. aktualią redakciją) bei kituose teisės aktuose, kurie nustato šios paramos teikimo tvarką, numatytus reikalavimus.

Daugiau informacijos teikiama telefonu: (8 5) 268 50 60 ar el. p. info@litfood.lt.