Informacija pareiškėjams


Naujoji ES žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo politika

SVARBU!!! 2017 m. sausio 12 d. paskelbti kvietimai teikti paraiškas dėl paprastų ir daugiašalių  informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimo. Paraiškų teikimo terminas 2017 m. balandžio 20 d. Visą informaciją apie paraiškų teikimą rasite čia.

SVARBU!!! Europos Komisija 2017 m. sausio 31 d. organizuoja renginį galimiems pareiškėjams dėl paraiškų informavimo ir skatinimo programoms rengimo ir teikimo 2017 m. Visą informaciją apie organizuojamą renginį rasite čia.

Europos Komisija 2016 m. lapkričio 9 d. sprendimu patvirtino 2017 m. ES žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo strategiją, kurios bendras biudžetas – 133 mln. EUR (2016 m. buvo skirta 111 mln. EUR). Kvietimas teikti paraiškas pasinaudoti 2017 m. pardavimo skatinimo biudžeto lėšomis bus paskelbtas ne vėliau kaip 2017 m. sausio mėn. Europos Komisijos sprendimą rasite čia.

Europos Komisija patvirtino 6 paraiškų, kurias pateikė Lietuvos organaizacijos, finansavimą pagal naująją ES žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo politiką dėl paprastų ir daugiašalių Informacijos apie žemės ūkio produkcijos teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, programų. Daugiau informacijos apie visas patvirtintas paraiškas rasite čia.

Daugiau informacijos apie naująją ES žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo politiką rasite Europos Komisijos internetinėje svetainėje bei Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomosios įstaigos (CHAFEA) internetinėje svetainėje.

Europos Komisijos organizuoto renginio galimiems pareiškėjams dėl paraiškų rengimo ir teikimo pagal naująją ES žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo politiką vaizdo įrašą rasite čia.

Sutarties šablono projektas (2016-05-10)

Europos Komisijos pranešimas spaudai

ES žemės ūkio produktams skirtos informavimo ir skatinimo politikos pasikeitimų nuo 2016 m. pristatymas

 

ES žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo programų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse įgyvendinimui naudinga informacija

Europos Komisijos išaiškinimas dėl galimybės sustabdyti programos veiklą, esant lietuviškos produkcijos importo apribojimams (2014-02-24)

Rekomendacijos dėl prekių ženklų, įmonių pavadinimų, kilmės nuorodų naudojimo (2014-04-24)

Europos Komisija vertina programas – pamokos ir pasiūlymai (2014-04-04)

Europos Komisijos paaiškinimai ir pozicija, susiję su skatinimo ir informavimo programų įgyvendinimu (2014-05-06)

Europos Komisijos išaiškinimas dėl Rusijoje vykstančių programų (2014-08-22)

Užrašo „Enjoy it‘s from Europe“ naudojimo praktinės rekomendacijos

Paraiškos-pasiūlymo forma (2014-07-07)

Žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 3/2008 ir Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 501/2008 vadovas (2014-07-07)

Sutarties šablonas (2014-07-07)