KVIEČIAME DALYVAUTI SEMINARE, SKIRTAME MĖSOS GAMINTOJAMS IR PERDIRBĖJAMS

2016 rugpjūčio 19


Informuojame apie galimybę dalyvauti Seminare skirtame mėsos gamintojams ir perdirbėjams apie naujausias mėsos sektoriaus tendencijas. Seminaras vyks 2016 m. rugpjūčio 29 d. nuo 15 val. iki 18 val. Tautų rūmuose Ženevoje. Išsamesnę informaciją rasite priede: Meat Seminar_ 2016 - programme draft_27 July Maloniai kviečiame dalyvauti.

Plačiau...

KVIETIMAS DALYVAUTI VERSLO MISIJOSE VIETNAME, SINGAPŪRE IR INDONEZIJOJE

2016 rugpjūčio 19


Norime Jums pranešti svarbią žinią, kad ES Komisijos narys, žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, Philas Hoganas, kviečia Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės asocijuotų struktūrų ir įmonių atstovus, kartu su kitų valstybių narių atstovais, dalyvauti 2016-11-03/09 d. jo oficialaus vizito į Vietnamą, Singapūrą  ir Indoneziją metu organizuojamose verslo misijose. Komisaras kviečia dalyvauti ne tik pagrindinių sektorių (mėsos ir pieno) atstovus, bet…

Plačiau...

KVIEČIAME DALYVAUTI VERSLO MISIJOJE MALTOJE

2016 rugpjūčio 19


Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo 26-29 d. vyks verslo misija Maltoje, kurios metu turėsite unikalią galimybę pristatyti savo produkciją svarbiausiems ir stambiausiems Maltos prekybos tinklams ir viešbučiams. Jei apsisprendėte dalyvauti verslo misijoje, prašome užpildyti pridedamą anketą ir atsiųsti el. pašu j.geceviciene@litfood.lt iki 2016 m. rugpjūčio 25 d.17 val. Daugiau informacijos apie verslo misiją rasite priede. Iškilus klausimams dėl verslo misijos…

Plačiau...

DĖL VIEŠŲ KONSULTACIJŲ APIE PREKIŲ ABIPUSĮ PRIPAŽINIMĄ

2016 liepos 26


Europos Komisija (EK) paskelbė viešas konsultacijas dėl abipusio pripažinimo principo veikimo ir galimos 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 764/2008, nustatančio procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinančio Sprendimą Nr. 3052/95/EB (Abipusio pripažinimo reglamentas), peržiūros. Nors abipusio pripažinimo principas turėtų palengvinti laisvą prekių judėjimą…

Plačiau...